< sekcia Ekonomika

Gabčíkovo je výrobou elektriny najväčšou vodnou elektrárňou v SR

Foto: TASR/Štefán Puškáš

Spolu s Gabčíkovom sa vodné elektrárne na disponibilnom výkone Slovenských elektrární podieľajú približne 40 %.

Bratislava 21. októbra (TASR) – Vodná elektráreň (VE) Gabčíkovo vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj je svojou výrobou elektriny najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku.

Patrí do kategórie akumulačno-kanálových vodných elektrární. Aj po odstúpení Maďarska od výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN) je stupeň Gabčíkovo rovnaký, ako bol v pôvodnom zmluvnom projekte.

"Vodnú elektráreň Gabčíkovo s inštalovaným výkonom približne 720 megawattov (MW) vlastní Vodohospodársky podnik, š. p., a spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), a. s., ju prevádzkuje. Vo VE je inštalovaných spolu 8 agregátov s výkonom po 90 MW, z toho zo 6 je výkon vyvedený cez zapuzdrenú rozvodňu 400 kilovoltov (kV), z ktorej vývody sú vyvedené aj do Maďarska. Priemerná ročná výroba elektriny v gabčíkovskej vodnej elektrárni dosahuje približne 2200 GWh," informovala ďalej spoločnosť Slovenské elektrárne. Prietok vody vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo dosahuje 8-krát 630 kubických metrov za sekundu.

Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární, a. s., je 1652,7 MW, čo je približne 30 % z celkového inštalovaného výkonu Slovenských elektrární. Z toho je v prietočných vodných elektrárňach inštalovaných 736,6 MW a v prečerpávacích vodných elektrárňach 916,4 MW (Čierny Váh 734,4 MW, Liptovská Mara 98 MW, Dobšiná 24 MW a Ružín 60 MW). Spolu s Gabčíkovom sa vodné elektrárne na disponibilnom výkone Slovenských elektrární podieľajú približne 40 %.

Slovenské elektrárne, a. s., sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa ich hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel S.p.A. so 66-% podielom. Zvyšných 34 % akcií vlastní Fond národného majetku SR, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR. Spoločnosť generuje 5737,24 MW inštalovaného výkonu. V roku 2011 dodala do elektrickej siete 20,4 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 70,2 %, vodné elektrárne 18,7 % a 11,1 % tepelné elektrárne. Ku koncu roka 2011 spoločnosť zamestnávala 5374 zamestnancov.