< sekcia Ekonomika

Vodné dielo Gabčíkovo začalo na plavebnej komore skúšobnú prevádzku

Na archívnej snímke plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo pred poklepaním základného kameňa projektu modernizácie plavebných komôr. Foto: TASR Jakub Kotian

V rámci európskeho projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD pravú plavebnú komoru začali modernizovať a inovovať ako prvú.

Gabčíkovo 4. októbra (TASR) – Po prácach na modernizácii pravej plavebnej komory Vodného diela (VD) Gabčíkovo sa v pondelok začala skúšobná prevádzka v dĺžke 12 dní. Informovala o tom Vodohospodárska výstavba, š. p. Predchádzali jej individuálne skúšky, skúšky funkčnosti jednotlivých ucelených častí a komplexné skúšky všetkých zariadení, ktoré sa realizovali od marca 2021.

V rámci európskeho projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr VD pravú plavebnú komoru začali modernizovať a inovovať ako prvú. Súčasťou prác bola okrem iného aj výmena dvojkrídlových dolných vrát, výmena klapiek horného zhlavia a segmentových horných vrát s príslušenstvami, modernizácia dynamických ochrán komory, modernizácia prvkov na vyväzovanie lodí, modernizácia systému napúšťania a vyprázdňovania komory, farebné zjednotenie povrchov či realizácia riadiaceho systému plavebných komôr.

Pred uvedením do prevádzky modernizovanej komory boli vykonané individuálne skúšky, skúšky funkčností a komplexné skúšky. Preverili funkčnosť a spoľahlivosť jednotlivých technologických zariadení s dôrazom na bezpečnosť plavby a samotnej prevádzky.

Po skúšobnej prevádzke a v prípade bezproblémového priebehu sa uskutoční záverečné prevzatie a pravá plavebná komora sa oficiálne uvedie do prevádzky. Vodohospodárska výstavba to vníma ako významný míľnik, keď bude inovovaná a modernizovaná plavebná komora slúžiť pre medzinárodnú lodnú dopravu. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy, modernizácia a aj vďaka inovácii celého riadiaceho systému VV očakáva, že plavba cez stupeň Gabčíkovo bude rýchlejšia a plynulejšia. Stavebné práce budú potom pokračovať v ľavej plavebnej komore.