Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. december 2023Meniny má Oldrich
< sekcia Ekonomika

Generácia Gold má 5 segmentov. Od Núdznych až po Milionárov

Generácia Gold má 5 segmentov. Od Núdznych až po Milionárov Foto: MW Promotion

Agentúra MW Promotion pokračuje vo svojom projekte zameranom na marketingovú inklúziu seniorov.

Bratislava 18. októbra (OTS) - Na základe dlhodobých výskumov agentúra rozdelila Generáciu Gold (50 až 65 rokov) na 5 segmentov. Segmentácia umožní, predovšetkým marketingovým expertom, lepšie pochopiť Generáciu Gold, ktorá zahŕňa cca 1,1 milióna obyvateľov Slovenska.

Segmentácia je založená na identifikovaní obchodno-marketingového potenciálu Generácie Gold. Seniori boli do piatich segmentov rozdelení na základe dvoch hlavných kritérií. Prvým sú deklarované majetkové pomery. Druhým je kritérium vnútorného postoja k starnutiu. Toto subjektívne kritérium sme použili preto, lebo mnohé zahraničné štúdie dokázali, že tí ktorí zastávajú pozitívny postoj k vlastnému starnutiu, žijú v priemere o 7,5 roka dlhšie. Pre každý z piatich segmentov je k dispozícii široká paleta cenných údajov, ktoré sú voľne k dispozícii na www.mw50plus.sk. Stručný opis segmentov:Segment Milionári
Spoločenské zmeny po roku 1989 dokázali maximálne využiť vo svoj prospech. Starobu si chcú užiť s potešením a naplno ako tretie dejstvo svojho hodnotného života.
Segment Milionári zahŕňa približne 22 000 ľudí a tvorí cca 2% Generácie Gold (1,1 mil. ľudí vo veku 50 až 65 rokov). Deklarovaná hodnota ich majetku presahuje hodnotu 1 milión eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nerobia problém. Naopak, často ich vedia využiť ako príležitosť.
Segment Majetkovo zabezpečení
Úspešne sa prispôsobili spoločenským zmenám po roku 1989. Starobu vnímajú ako čas oslobodenia, ktorý im ešte môže priniesť veľa radosti.
Segment Majetkovo zabezpečení zahŕňa približne 176 000 ľudí a tvorí tak cca 16% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zvyčajne presahuje hodnotu 100 000 eur a je menej ako jeden milión. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Často ich vedia využiť ako príležitosti.
Segment Obyčajní ľudia zrejúci
So svojím životom doteraz sú v podstate spokojní. Starnutia sa neboja. V starobe sa snažia nachádzať hlavne pozitíva, ktoré starnutie prináša.

Segment Obyčajní ľudia zrejúci zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zväčša nepresahuje hodnotu 100 000 eur. Sú spokojní so svojím životom a so svojou finančnou situáciou. Zmeny im nespôsobujú vážnejší problém. Zväčša sa im vedia prispôsobiť.
Segment Obyčajní ľudia starnúci
Svoj doterajší život nepovažujú za ideálny. Nie sú spokojní. Takmer každá zmena im spôsobuje problém. Starnutie vnímajú predovšetkým cez to negatívne, čo ho sprevádza.

Segment Obyčajní ľudia starnúci zahŕňa približne 330 000 ľudí a tvorí tak cca 30% Generácie Gold. Deklarovaná hodnota ich majetku zvyčajne nepresahuje hodnotu 50 000 eur. Často je ešte nižšia. Nie sú spokojní so svojím životom, ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážnejšie problémy. Majú problém sa im prispôsobiť.
Segment Núdzni
Z rôznych dôvodov sa nedokázali adaptovať na situáciu po roku 1989. Nevedia sa prispôsobiť zmenám. Ľudové príslovie „Staroba choroba“ veľmi dobre charakterizuje ich postoj k starnutiu.

Segment Núdzni zahŕňa približne 242 000 ľudí a tvorí tak cca 22% Generácie Gold. Hodnota ich deklarovaného majetku sa blíži k nule. Vôbec nie sú spokojní so svojím životom ani so svojou finančnou situáciou. Zmeny im spôsobujú vážne problémy. Nevedia sa im prispôsobiť.

Riaditeľ agentúry MW Promotion Martin Marko zhodnotil segmentáciu Generácie Gold (50 až 65 rokov), do ktorej sám patrí, takto: „Zjednodušene sa dá povedať, že približne polovica Generácie Gold je spokojná so svojim životom. Druhá polovica naopak. Tá optimistická si môže pospevovať hit skupiny Elán z roku 1992 s malou úpravou textu: „Nie sme bez peňazí, máme krásnych sedem dní v týždni.“ Na druhej strane, negatívne vnútorné nastavenie voči starnutiu predstavuje aj objektívny problém. Ako vraví jeden z výskumov, na ktorý som narazil. Dôležité je aj to, čo od starnutia očakávame. Múdrosť alebo senilitu? Buďme opatrní, čo si myslíme. Lebo ak očakávame senilitu, tak si o 30% zvyšujeme možnosť poklesu pamäte.

MW Promotion je reklamná agentúra, ktorá v budúcom roku oslávi 30 rokov svojej existencie. Patrí medzi najstabilnejšie subjekty na poli slovenskej reklamy. Aktuálne pracuje pre J&T Banku, obchodné centrum Central, či zdravotnú poisťovňu Dôvera. Agentúra má aj vlastné projekty. Najznámejším je televízna miniséria Moje Povstanie o hrdinoch SNP realizovaná v spolupráci s RTVS a so známymi influencermi.

Martin Marko, riaditeľ MW Promotion
Web projektu: www.mw50plus.sk
Email projektu: mw50plus@mwpromotion.sk
WhatsApp projektu: o9o4 7o7 oo7
LinkedIn projektu: linkedin.com/company/mw50plus
Mediálny partner projektu: Časopis ŽIVOT