< sekcia Ekonomika

Generálni riaditelia v SR sú v rámci vývoja ekonomiky optimistickí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Približne 73 % riaditeľov na Slovensku verí, že tempo globálneho ekonomického rastu sa zrýchli v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Bratislava 20. septembra (TASR) – Generálni riaditelia firiem na Slovensku sú optimistickí, čo sa týka vývoja ekonomiky a firiem. Najviac plánujú zvyšovať investície do digitálnej transformácie. Ukazuje to prieskum PwC magazínu Forbes, kde sa riaditelia vyjadrili, ako vidia rast ekonomiky a svojich firiem v najbližšom roku, aké investície a opatrenia plánujú implementovať a akých hrozieb sa najviac obávajú.

Približne 73 % riaditeľov na Slovensku verí, že tempo globálneho ekonomického rastu sa zrýchli v nasledujúcich 12 mesiacoch. Je to najvyššia hodnota od roku 2012, odkedy PwC realizuje prieskum na Slovensku. V rast svojej firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch verí 55 % riaditeľov na Slovensku. Rast firmy v horizonte troch rokov očakáva 66 % z nich, najviac od roku 2012. Čo sa týka vývoja v nasledujúcich 12 mesiacoch, 43 % riaditeľov očakáva mierne zvýšenie počtu zamestnancov a 12 % výrazne. V horizonte troch rokov sú ešte optimistickejší: 25 % očakáva výrazné zvýšenie počtu zamestnancov a ďalších 43 % mierne.

Približne 62 % riaditeľov sa plánuje najviac spomedzi rastových iniciatív usilovať o organický rast firiem. V minulom roku najviac tri štvrtiny plánovali realizovať iniciatívy na zvýšenie efektívnosti výroby alebo prevádzky. Zároveň klesla ochota spolupracovať s inými podnikateľmi alebo start-upmi o polovicu z 20 % na 10 %.

Na otázku, ako riaditelia plánujú zmeniť dlhodobé investície počas nasledujúcich troch rokov ako odpoveď na krízu COVID-19, odpovedali, že najvyššie zvýšenie sa bude týkať digitálnej transformácie. Mierne zvýšenie sa najviac dotkne iniciatív na uskutočnenie nákladovej efektívnosti, programov na podporu organického rastu a kybernetickej a dátovej bezpečnosti.

Mimoriadne a mierne znepokojujú generálnych riaditeľov zvyšovanie daňového zaťaženia, pandémia nového koronavírusu a daňová neistota. Nepochybujú o tom, že zvyšujúci sa vládny dlh ovplyvní zmeny v daňovej politike, ktoré zvýšia celkovú daňovú povinnosť firmy a budú viesť k prehodnoteniu štruktúry nákladov. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti plánujú upriamiť svoju pozornosť vo svojej HR stratégii (stratégia riadenia ľudských zdrojov) najmä na zručnosti a prispôsobivosť zamestnancov a výkonnosť vďaka automatizácii a technológiám.

Približne 63 % v regióne strednej a východnej Európy a 43 % vo svete realizuje zmeny alebo uvažuje o zmenách vo svojom podnikaní, aby ich firmy viac prispievali k lepšiemu životu v spoločnosti. V regióne strednej a východnej Európy 44 % tvrdí, že plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov zvýšiť investície do udržateľnosti a iniciatív zodpovedného podnikania v dôsledku krízy spojenej s ochorením COVID-19.