Quantcast
< sekcia Ekonomika

HEINEKEN Slovensko predstavil novú udržateľnú stratégiu do roku 2030

HEINEKEN Slovensko predstavila novú udržateľnú stratégiu do roku 2030 Foto: Heineken Slovensko

V rámci novonastolenej stratégie sa, mimo iné, spoločnosť zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030, k vyváženiu pomeru žien a mužov v senior manažmente na úroveň 40% žien do roku 2030, ale aj k zníženiu spotreby vody na úroveň 2,9 hl na jeden hl vyrobeného piva.

Bratislava 2. júna (OTS) - Spoločnosť HEINEKEN Slovensko už niekoľko rokov stojí za iniciatívou Načapujme si lepší svet, v rámci ktorej teraz prichádza s novou stratégiou, postavenou na troch hlavných pilieroch: ochrana životného prostredia, sociálna udržateľnosť a zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov.

Cesta k nulovému odpadu a k uhlíkovej neutralite
Znižovanie emisií CO2 predstavuje pre spoločnosť HEINEKEN Slovensko jedno z jeho hlavných snažení. Uhlíkovú stopu pritom pivný líder na slovenskom trhu znižuje naprieč celým dodávateľským reťazcom, nielen v rámci vybraných častí procesu výroby. Od zberu jačmeňa cez varenie piva až po jeho samotnú distribúciu a čapovanie, snaží sa spoločnosť neustále aktívne prispievať k znižovaniu uhlíkovej stopy, a tak chrániť našu zem pre ďalšie generácie. Každým dňom sa tak spoločnosť približuje ku globálom stanovenému cieľu - uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.Nielen znižovanie uhlíkovej stopy, no i posilňovanie cirkulárnej ekonomiky, patrí k vytýčeným cieľom novej stratégie. Spoločnosť dala prísľub, že do roku 2025 nebude žiaden odpad z výroby vyvážať na skládku. V súčasnosti pritom objem odpadu takisto nepredstavuje vysoké percentá, k nulovému odpadu sa chce spoločnosť dopracovať z aktuálnych 0,4%.

Rovnako tak, HEINEKEN Slovensko plánuje do roku 2030 smerovať 100% zdrojov chmeľu a jačmeňa z udržateľného hospodárstva a svoje záväzky posúva aj smerom k ochrane vody a znižovaniu jej spotreby. Tú by rád dostal na úroveň 2,9 hl na jeden hl vyrobeného piva.

Podpora inklúzie a rôznorodej spoločnosti, pomoc komunitám
Iniciatíva Načapujme si lepší svet odzrkadľuje dlhodobý prístup k vytváraniu spoločnej udržateľnej hodnoty vo vzťahu k zamestnancom, partnerom, životnému prostrediu a spoločnosti. V rámci oblasti sociálnej udržateľnosti sa tak HEINEKEN Slovensko zaviazal k vyváženiu pomeru žien a mužov v senior manažmente na úroveň 30% žien do roku 2025 a 40% do roku 2030. Zároveň, 100% všetkých vedúcich zamestnancov spoločnosti prejde do roku 2023 školením vedenia inkluzívneho a rôznorodého tímu.

Pivný líder na slovenskom trhu sa rovnomenne zaviazal i k pokračovaniu budovania bezpečného pracovného prostredia, s nulovým počtom úrazov a zranení pri práci zamestnancov.Značnú pozornosť plánuje spoločnosť venovať aj pomoci druhým. Nadviaže tak i na tradíciu predošlého roka, kedy HEINEKEN Slovensko podal pomocnú ruku prostredníctvom rôznorodých aktivít. Cieľom bolo aktívne prispieť k zníženiu dopadu obmedzení na HORECA segment, podporiť umenie a kultúru, ako aj pomôcť pracovníkom v prvej línii či domovskému mestu hurbanovského pivovaru a sladovne. Celkovo tak do pomoci druhým investovala spoločnosť 178 000 € a v tradícii spojenej s podporou a rozvojom komunít plánuje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Zodpovedná konzumácia alkoholu
HEINEKEN Slovensko sa venuje téme zodpovednej konzumácie alkoholu už niekoľko rokov, a to pod záštitou projektu Rozumne. Uvedomujúc si dôležitosť osvety v danej problematike, zohráva táto téma významnú rolu i v rámci novej stratégie spoločnosti.

Minulý rok etablovaný projekt Rozumne spoločnosť podporila kampaňou, ktorej súčasťou bola revitalizácia jeho webovej stránky www.rozumne.sk. Práve na nej nájde návštevník nad 18 rokov všetky informácie o zodpovednej konzumácii alkoholu, prevencii aj o alternatívach pomoci. HEINEKEN Slovensko plánuje i tento rok v projekte pokračovať a iniciovať potrebný spoločenský dialóg.

Navyše, 10% z mediálneho rozpočtu značky Heineken® bude i naďalej smerovaných na podporu kampane o zodpovednej konzumácii alkoholu, ako je tomu každý rok.

K podpore prevencie nadmernej konzumácie alkoholu prispieva spoločnosť nielen osvetou, ale aj zmenami v samotnom portfóliu svojich ponúkaných produktov. Jej pozornosť sa neustále viac upiera smerom k produktom radu 0,0%. HEINEKEN Slovensko tak prisľúbil ponúknuť svojim zákazníkom verziu produktov 0,0% v minimálne dvoch strategických značkách.