Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. júl 2024Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

Hľadáte si prácu a agentúra od vás požaduje viac citlivých informácií?

Ilustračné foto Foto: Unsplash.com / Tim Gouw

Ak si hľadáte prácu a agentúra od vás požaduje viac citlivých informácií, overte si, či ide o licencovaného sprostredkovateľa. V tomto prípade nejde o phishing, ale o plnenie nového nariadenia, upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska.

Bratislava 22. marca (OTS) - Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela Zákona o službách v zamestnanosti, ktorá vyžaduje od sprostredkovateľov práce získavanie viacerých citlivých údajov kandidátov, a to už aj pred samotným pohovorom. Ako konštatuje Asociácia personálnych agentúr, v tomto prípade nejde o phishing, je však potrebné si overiť, či ide o licencovaný subjekt.

Zaužívané vykazovanie sprostredkovaných zamestnancov na voľné pracovné pozície v ročnom prehľade pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou Zákona o službách v zamestnanosti zmenilo v tomto roku. Od samotného začiatku hľadania práce sa tak môžu kandidáti stretnúť s požiadavkou na poskytnutie viacerých citlivých osobných údajov, ktoré im zákon prikazuje o sebe uviesť. Povinnosť vykazovať tieto citlivé údaje sa totiž týka všetkých sprostredkovateľov práce s oprávnením, agentúr dočasného zamestnania a personálnych agentúr.

„Do konca tohto roka sme Úradom práce posielali ročný prehľad sprostredkovaných zamestnancov, pričom, čo sa osobných údajov týka, stačilo uviesť ich meno, priezvisko a adresu, ako aj údaje o zamestnávateľovi a zatriedenie v rámci SK NICE. Od platnosti novely sa tieto údaje rozšírili o ďalšie citlivé informácie, ako rodné číslo a pohlavie. Považujeme preto za vhodné, aby sa o tom kandidáti dozvedeli a zároveň ich chceme upozorniť, že ak si tieto informácie pýta licencovaná agentúra sprostredkujúca prácu, nejde o phishing, ale skrátka o nariadenie, ktoré sme povinní dodržať,“ objasňuje aktuálnu situáciu Rastislav Grznár z Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS). Ako však dodáva, sprostredkovanie práce je vždy zadarmo, záujemcovia teda personálnym agentúram nič neplatia.

Záujemcovia o prácu sa tak s požiadavkou poskytnúť svoje citlivé údaje môžu stretnúť pred, počas alebo po telefonickom, video alebo osobnom pohovore na pracovnú pozíciu so sprostredkovateľom práce. Úrad na ochranu osobných údajov znenie tejto novely v plnej miere odsúhlasil.

Povinnosť dokumentovať činnosti a sprostredkovania a následne podať hlásenie na portál Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR majú od 1. januára 2023 všetci sprostredkovatelia práce, ktorí tak musia urobiť na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, v časti poskytovatel.gov.sk. Personálna agentúra tak môže, no nie je povinná, nahrávať tieto údaje priebežne, aby následne mohla vygenerovať ročné hlásenie na konci roka za celý rok. Osobné údaje budú však agentúry získavať od kandidátov priebežne počas celého roka.

„Táto zmena všetkým sprostredkovateľom práce prináša istú administratívnu záťaž, nakoľko si personálne agentúry musia prispôsobiť interné informačné systémy, procesy a smernice, poučiť a zaškoliť na uvedené zmeny všetkých konzultantov a interných pracovníkov spoločnosti a zároveň upraviť súhlasy so spracovaním osobných údajov uchádzačov podľa GDPR. Sprostredkovaním tejto informácie širokej verejnosti by sme chceli predísť možným negatívnym reakciám zo strany kandidátov. Pomohla by aj minimálna úprava, a to odstrániť z nutných údajov od kandidátov rodné číslo, prípadne pohlavie, resp. ponechať len dátum narodenia,“ hovorí Rastislav Grznár.

Ako dodáva prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska Zuzana Rumiz, kandidáti si môžu na stránke www.upsvr.gov.sk overiť, či ide o licencovaný subjekt sprostredkujúci prácu alebo na www.apas.sk overiť, kto je členom asociácie. V prípade, ak asociáciu oslovia príslušné inštitúcie a štátne orgány: „Sme pripravení sa spolupodieľať na úprave legislatívy v oblasti zamestnanosti a ďalších segmentoch personálneho poradenstva, aby sme štandardizovali slovenský personálny trh smerom k zaužívaným zvyklostiam platným v EÚ. Aj preto sme aktívnym členom AZZZ SR. Chceme byť silným partnerom nielen pre zamestnávateľov, no tiež pre orgány štátnej správy, preto budeme radi, ak sa na nás pri akejkoľvek pripravovanej úprave legislatívy týkajúcej sa pracovného trhu obrátia ako na poradenský orgán.“


Novela Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.01.2023, vyžaduje od uchádzača o prácu požadovať tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) pohlavie,
d) adresa trvalého pobytu,
e) adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
f) názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
g) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
h) druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
i) názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
j) názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,
k) dátum sprostredkovania zamestnania,
l) obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,
m) dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.