< sekcia Ekonomika

Hnutie Sme rodina navrhuje stanoviť podmienky vyplácania 13. dôchodku

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann

Na 13. dôchodok sa má zmeniť vianočný príspevok, ktorý je každoročne vyplácaný dôchodcom, ale s tým rozdielom, že dôchodca má mať na 13. dôchodok zákonný nárok.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Hnutie Sme rodina chce stanoviť podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku na Slovensku. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má podľa nich takto pomôcť dôchodcom v ich neľahkej životnej situácii. Zaoberať sa ním má parlament na schôdzi, ktorá začína 26. novembra.

Na 13. dôchodok sa má zmeniť vianočný príspevok, ktorý je každoročne vyplácaný dôchodcom, ale s tým rozdielom, že dôchodca má mať na 13. dôchodok zákonný nárok. "Zároveň sa stanovujú jasné pravidlá pre výpočet 13. dôchodku tak, aby najviac pomohli dôchodcom s najnižšími dôchodkami," tvrdia poslanci.

Sumu 13. dôchodku navrhujú stanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov. "V prípade, ak je dôchodok alebo suma viacerých dôchodkov nižšia ako životné minimum, navrhuje sa tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vo výške minimálnej mzdy. Ak je suma vyššia ako životné minimum, navrhuje sa tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vypočítaný podľa stanoveného vzorca," priblížili poslanci. V prípade vzorca navrhujú, aby sa 13. dôchodok rovnal sume minimálnej mzdy zníženej o koeficient 0,18 vynásobený rozdielom medzi dôchodkom a životným minimom.

Dôchodcom má byť vyplatený 13. dôchodok vždy v decembri daného kalendárneho roka. "Vyplatenie 13. dôchodku sa navrhuje podmieniť výškou dôchodku, prípadne úhrnom súm dôchodku s pozostalostným dôchodkom, ktorá nepresiahne sumu určenú percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Rozhodujúcou na určenie sumy dôchodku bude jeho suma splatná v decembri kalendárneho roka," uvádzajú poslanci.

Okrem toho navrhujú úpravu právneho režimu vyplácania 13. dôchodku v závislosti odo dňa priznania dôchodku a úprava poskytovania 13. dôchodku. "Vzhľadom na charakter 13. dôchodku sa navrhuje, aby sa nezlučoval s dôchodkom, s ktorým sa vypláca," doplnili poslanci.