< sekcia Ekonomika

Hodnota bodu na účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Hodnotu jedného bodu určuje Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku.

Bratislava 12. marca (TASR) - Hodnota bodu na účely určenia sumy úrazových dávok je na rok 2019 stanovená na 20,26 eura. Vlani predstavovala sumu 19,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,18 eura.

"Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod," objasňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená štatistickým úradom za rok 2018 je 1013,00 eura, hodnota jedného bodu predstavuje 2 percentá z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2018, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.