< sekcia Ekonomika

Hodnota bodu na určenie sumy úrazových dávok na rok 2020 je 21,84 eura

Sociálna poisťovňa. Foto: TASR/Martin Baumann

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2019 je 1092 eur.

Bratislava 10. marca (TASR) - Hodnota bodu stanovená na účely určenia sumy úrazových dávok na rok 2020 je 21,84 eura. V predchádzajúcom roku 2019 predstavovala sumu 20,26 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 1,58 eura.

"Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod," informuje o tom Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrením Ministerstvo zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2019 je 1092 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

"Upozorňujeme, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2019, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania," zdôrazňuje hovorca.