< sekcia Ekonomika

Geodeti so stavebnými úradmi na aktualizácii systému nespolupracujú

Ilustračné foto Foto: TASR

Pri aktualizácii Základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy (ZBGIS) využíva úrad geodézie a kartografie údaje Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štatistického úradu SR.

Bratislava 24. augusta (TASR) – Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR nespolupracuje pri aktualizácii Základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy (ZBGIS) so stavebnými úradmi, pretože sa zatiaľ neuskutočnila elektronizácia stavebných konaní. Stavebné úrady vedú dokumentáciu analógovým spôsobom. TASR o tom informoval úrad geodézie a kartografie.

"Do budúcnosti je táto spolupráca zo strany ÚGKK SR plánovaná a očakávaná, ale je podmienená digitalizáciou a elektronizáciou agend stavebných konaní," konštatoval úrad. Údaje, z ktorých vytvára mapy, sú uložené v informačnom systéme ZBGIS. Najprv sa aktualizujú údaje v ňom a potom sa z nich kartografickými postupmi vytvárajú rôzne mapové výstupy.

Pri aktualizácii ZBGIS využíva úrad geodézie a kartografie údaje Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štatistického úradu SR. Ďalej spolupracuje s rezortmi životného prostredia, pôdohospodárstva a zdravotníctva na harmonizácii priestorových údajov medzi jednotlivými správcovskými organizáciami a ZBGIS. Vo všeobecnosti platí, že každý správca má svoje údaje vo vlastnej štruktúre a v rôznej kvalite.

"Až po vzájomnom zladení údajov si ich budú môcť správcovia a ZBGIS navzájom vymieňať. V súčasnosti mnohé rezorty používajú ZBGIS a jeho kartografické vizualizácie ako podkladovú mapu pri správe a zverejňovaní svojich údajov na svojich internetových portáloch," priblížil úrad s tým, že pri aktualizácii informačného systému v obciach, pri výstavbe nových štvrtí, využíva ako zdroj aktualizácie vlastné údaje, a to kataster nehnuteľností a ortofotomozaiku.

Príkladom fungujúcej medzirezortnej spolupráce s Ministerstvom vnútra SR je integrácia údajov o uličnej sieti a adresných bodoch s údajmi informačného systému. Údaje rezortu vnútra nie sú preberané do databázy ZBGIS, ale sú len navzájom zobrazované na mapovom portáli ZBGIS, uzatvára úrad geodézie a kartografie.