Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. júl 2024
< sekcia Ekonomika

Hranica na podlimitné zákazky pri obstarávaní vzrastie na 50.000 eur

Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) prichádza na 35. rokovanie vády SR 23. mája 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.

Bratislava 19. júna (TASR) - Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotia. Zároveň sa zvýši hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

Cieľom týchto zmien je podľa predkladateľa, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek. "Navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Vytvára sa nová štruktúra postupov s cieľom ich agregácie a zníženia ich počtu a zjednocuje sa spôsob ich realizácie tak, aby sa výrazne zefektívnila ich realizácia a kontrola v čo najkratšom čase," priblížil rezort. Nový limit je podľa MIRRI približne na úrovni európskeho priemeru.

Novela upravuje aj revízne postupy. Bez náhrady sa zo zákona vypustí žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa predpisov EÚ. Tým má dôjsť k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní. "Otázky, aj v spojení s výhradami k dokumentácii, môžu uchádzači a záujemci stále adresovať formou žiadosti o vysvetlenie a v spojení s možnosťou vykonať autoremedúrou nápravu nie je zachovanie žiadosti o nápravu nevyhnutné," vysvetlilo ministerstvo.

Finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, sa novelou zvýši z doterajších 800.000 eur na 1,5 milióna eur. Právnou úpravu sa tiež zavádza výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na dodanie potravín pre školské stravovanie a poskytovanie sociálnej služby. Dôvodom je zníženie administratívneho zaťaženia a uľahčenie nákupu vybraných komodít.

Novela upravuje aj pokuty. Doteraz bola za vybrané porušenie zákona stanovená sankcia na pevnej úrovni 5 % zo zmluvnej ceny. Po novom bude platiť rozpätie 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny alebo súčtu cien, čo je podľa predkladateľa spravodlivejšie riešenie. Stanovenie rozpätia má umožniť zohľadnenie všetkých osobitostí konkrétneho prípadu tak, aby ukladaná sankcia zodpovedala skutkovému stavu, závažnosti porušenia zákona a odzrkadľovala poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti.

Poslanci pri hlasovaní schválili aj viacero pozmeňovacích návrhov z výborov. Novelizovali napríklad zákon o hazardných hrách. Zadefinovali tak postup národnej lotériovej spoločnosti pri zadávaní určitých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Tipos má totiž pri obstarávaní osobitné právne postavenie. Zároveň z tohto zákona vypustili lotériu pokladničných dokladov, známu ako Národná bločková lotéria. Táto lotéria sa už dlhšie neprevádzkuje a nie je predpoklad, že by bola opätovne spustená.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh koaličnej poslankyne Pauly Puškárovej (Hlas-SD). Ním sa medzi výnimky z verejného obstarávania okrem zariadení školského stravovania zaradia aj jedálne, ktoré sú na vysokých školách.

Okrem toho poslanci v záverečnom hlasovaní odmietli viacero opozičných pozmeňovacích návrhov. Ján Hargaš (PS) napríklad navrhol zvýšenie finančného limitu pre zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, na 80.000 pre tovary a služby a 180.000 eur pre stavebné práce. Všetky zákazky nad tieto hranice, s výnimkou niektorých služieb, by však boli povinne zverejňované vo vestníku.

Veronika Remišová (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) zase navrhla vypustiť päťnásobné zvýšenie hodnoty zákazky, podľa ktorej sa posudzuje, či sa na ňu zákon vzťahuje alebo nie. Navrhla tiež zachovať súčasný limit 800.000 eur, do ktorého nie je možné podať námietky pri zákazkách na stavebné práce. Peter Stachura (KDH) navrhol vrátiť časť zákona do stavu pred veľkou novelou z roku 2022. Vtedy sa podľa neho zásadným spôsobom upravilo postavenie súkromných subjektov, ktoré boli postavené mimo povinnosť obstarávať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Boli tak zvýhodnené napríklad pri eurofondových projektoch.