Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Ekonomika

Hranica na podlimitné zákazky VO má vzrásť na 50.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 1. júla tohto roka.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa majú zjednotiť. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

Cieľom týchto zmien je podľa predkladateľa, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek. "Navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Vytvára sa nová štruktúra postupov s cieľom ich agregácie a zníženia ich počtu a zjednocuje sa spôsob ich realizácie tak, aby sa výrazne zefektívnila ich realizácia a kontrola v čo najkratšom čase," priblížil rezort. Navrhovaný limit je podľa MIRRI približne európsky priemer.

Návrh upravuje aj revízne postupy. Bez náhrady sa má zo zákona vypustiť žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa predpisov EÚ. Tým má dôjsť k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní. "Otázky, aj v spojení s výhradami k dokumentácii, môžu uchádzači a záujemci stále adresovať formou žiadosti o vysvetlenie a v spojení s možnosťou vykonať autoremedúrou nápravu nie je zachovanie žiadosti o nápravu nevyhnutné," vysvetlilo ministerstvo.

Finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, sa má novelou zvýšiť z doterajších 800.000 eur na 1,5 milióna eur. Právnou úpravu sa má tiež zaviesť výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na dodanie potravín pre školské stravovanie a poskytovanie sociálnej služby. Dôvodom je zníženie administratívneho zaťaženia a uľahčenie nákupu vybraných komodít.

Novela má za cieľ upraviť aj pokuty. V súčasnosti je za vybrané porušenie zákona stanovená sankcia na pevnej úrovni 5 % zo zmluvnej ceny. Po novom má platiť rozpätie 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny alebo súčtu cien, čo je podľa predkladateľa spravodlivejšie riešenie. Stanovenie rozpätia má umožniť zohľadnenie všetkých osobitostí konkrétneho prípadu tak, aby ukladaná sankcia zodpovedala skutkovému stavu, závažnosti porušenia zákona a odzrkadľovala poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti.

Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 1. júla tohto roka.