Quantcast
< sekcia Ekonomika

Iniciatíva za právny štát podporí podanie protiinflačnej pomoci na ÚS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Iniciatíva vyjadruje zásadný nesúhlas s prijímaním zákonov netransparentným spôsobom a bez dodržania osvedčených pravidiel legislatívneho procesu.

Bratislava 4. júla (TASR) – Iniciatíva za právny štát (Rule of Law iniciatíva) podporuje avizované podanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej na Ústavný súd SR s cieľom preskúmania ústavnosti nedávno prijatého zákona o financovaní voľného času dieťaťa. A to najmä pre použitie skráteného legislatívneho konania v rozpore s Ústavou SR. Iniciatíva za právny štát rovnako nesúhlasí s porušením pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a ohrozením fungovania samospráv.

Partneri Iniciatívy za právny štát vyjadrujú zásadný nesúhlas so spôsobom schválenia tohto zákona. Podľa nich bol prijatý bez širšej odbornej diskusie so sociálnymi partnermi, mestami, obcami a samosprávnymi krajmi, na ktorých rozpočty má tento zákon zásadný vplyv. Tiež podotýkajú, že boli porušené pravidlá uplatňovania skráteného legislatívneho konania, a to práve pri opatreniach, ktoré majú významný celospoločenský ekonomický a sociálny dosah.

"V predmetnom procese nebola zabezpečená predvídateľnosť, odbornosť, adresnosť a transparentnosť, čo sa prejavilo v nízkej legislatívnej kvalite schváleného materiálu," konštatuje iniciatíva. Schválenie zákona takýmto spôsobom podľa nej predstavuje porušenie základných pravidiel legislatívneho procesu a je veľmi nebezpečným precedensom nielen pre podnikateľov a investorov pôsobiacich na Slovensku, ale aj celú spoločnosť.

"Máme za to, že inštitút skráteného legislatívneho konania sa má uplatňovať len výnimočne a za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody," zdôraznila iniciatíva. Výnimočnosť tohto inštitútu podľa nej podporuje aj skutočnosť, že významne zasahuje do ústavného princípu demokratického a právneho štátu a z neho vyplývajúcich demokratických požiadaviek v procese prijímania zákonov.

"Riadny a transparentný legislatívny proces preukázateľne zlepšuje obsah prijímaných právnych predpisov a znižuje riziko chýb a neuvážených dôsledkov. Kvalita procesu je zárukou kvality obsahu," poznamenal Martin Magál, viceprezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je jednou zo zakladateľských organizácií Iniciatívy za právny štát.

Iniciatíva preto vyjadruje zásadný nesúhlas s prijímaním zákonov netransparentným spôsobom a bez dodržania osvedčených pravidiel legislatívneho procesu. Víta, že sa prezidentka SR rozhodla predložiť túto otázku na posúdenie Ústavnému súdu SR, a verí, že ten svojím rozhodnutím pomôže definitívne ukončiť prax nedôvodného používania skráteného legislatívneho procesu.

Národná rada SR 22. júna prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. Na voľnočasové aktivity by tak mali dostať deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 60 eur. Zvýšiť sa má suma daňového bonusu aj prídavok na dieťa. Prezidentka avizovala, že v prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR.