< sekcia Ekonomika

Inovačné centrum Košického kraja sa bude podieľať na rozvoj regiónu

Košice, foto z archívu. Foto: TASR - František Iván

ICKK bude zastrešovať všetky aktivity v oblasti inovácií a vývoja nových technológií a prepájať tvorcov inovácií s odberateľmi.

Košice 17. decembra (TASR) - Koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Vzniknúť by malo v lete budúceho roku v areáli bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici v Košiciach. Na založení spoločného klastra, ktorý má pomôcť zastaviť odliv mozgov z východného Slovenska, sa dohodol Košický samosprávny kraj (KSK) s tromi košickými univerzitami a mestom Košice.

"Prichádzame s konkrétnym projektom, ktorý podporí vznik nových firiem v Košickom kraji. Máme tu mnoho šikovných ľudí a odborné kapacity, ale často nám odchádzajú za príležitosťami do zahraničia. Našli sme riešenie, ako rozvinúť nový priemysel na východe Slovenska a ako mu dať potrebnú excelentnú infraštruktúru. Takto chceme udržať mozgy v našom kraji, aby mali dôvod tu študovať, žiť a podnikať," uviedol vo štvrtok predseda KSK Rastislav Trnka. Projekt ICKK bude súčasťou pripravovanej Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja 2021+, ktorej cieľom je podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji. "V minulosti tento strategický dokument zahŕňal len čiastkové aktivity, teraz tomu chceme dať efektívne fungujúci systém a všetky inovačné aktivity zhromaždiť pod jednu strechu," dodal Trnka.

Do projektu ICKK sú zapojené Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technická univerzita Košice (TUKE) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF). Zámerom je pozdvihnúť ekonomickú a s ňou spojenú sociálnu úroveň kraja.

ICKK bude zastrešovať všetky aktivity v oblasti inovácií a vývoja nových technológií a prepájať tvorcov inovácií s odberateľmi. "Je to unikátny projekt, ktorého základom je spojenie všetkých troch univerzít s podporou kraja, mesta a s veľkým očakávaním priemyslu, ktorý potrebuje takúto podporu. Očakávam, že tento projekt pomôže zastaviť odliv šikovných východniarov smerom na západ a naštartuje aj malé firmy v Košickom kraji," povedal Marek Antal, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Prvým projektom ICKK bude Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Kraj, mesto a univerzity ho založia spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) Košice a košickou spoločnosťou Cassovia Discovery Park. Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.

Investičný zámer na budovanie CNIC je podľa rektora UPJŠ Pavla Sováka v horizonte piatich rokov v objeme 320 miliónov eur, financie by mali ísť najmä z fondu obnovy EÚ. "Investície zahŕňajú aj revitalizáciu našich študentských domovov, športovísk, doplnenie vedeckej infraštruktúry, na Medickej ulici plánujeme postaviť technologický chrám, šesťposchodovú modernú budovu tak, ako to vidíme v iných inovačných centrách, kde bude zabezpečovaná metodická pomoc pre všetkých partnerov a, samozrejme, excelentná vedecká infraštruktúra pre zákazníkov, ktorí ju potrebujú," priblížil rektor. Príkladom sú úspešne sa rozvíjajúce modely v izraelskom Tel Avive, Fínsku, Estónsku či ďalších krajinách.

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja, ktorej koordinačným orgánom bude inovačné centrum, vzniká za účasti zástupcov verejného, podnikateľského, akademického a neziskového sektora. Schvaľovať by ju malo krajské zastupiteľstvo v apríli 2021.

Projekt podporil aj košický primátor Jaroslav Polaček. "Vzdelanie je dôležité a veľmi si vážim, že takto inovatívne dochádza k prepojeniu samosprávy, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľskej sféry. Takáto spolupráca je inšpiratívna aj pre ďalšie subjekty z verejnej alebo podnikateľskej sféry, ktoré sa k nám môžu pripojiť," povedal.