< sekcia Ekonomika

Inšpektori práce budú odhaľovať nelegálne zamestnávanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Národný inšpektorát práce chce aj touto akciou upozorniť na stále pretrvávajúci problém nelegálneho zamestnávania a súčasne sa zamerať aj na prevenciu, aby sa predchádzalo ďalším porušeniam zákona zo strany zamestnancov či zamestnávateľov.

Košice 13. októbra (TASR) – Na odhaľovanie nelegálneho zamestnávania bude zameraná mimoriadna previerka, ktorá sa na Slovensku uskutoční od pondelka (14. 10.) do 21. októbra. Zapoja sa do nej desiatky inšpektorov práce zo všetkých krajov, ako aj kontrolóri z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Informoval o tom hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš.

"Národný inšpektorát práce chce aj touto akciou upozorniť na stále pretrvávajúci problém nelegálneho zamestnávania a súčasne sa zamerať aj na prevenciu, aby sa predchádzalo ďalším porušeniam zákona zo strany zamestnancov či zamestnávateľov," uviedol hovorca.

Počas podobnej akcie vlani v júni skontrolovali orgány inšpekcie práce 1813 osôb a 965 organizácií. Odhalili pritom 107 nelegálne pracujúcich osôb, ktoré zamestnávalo 48 subjektov. Z počtu nelegálne zamestnaných osôb bolo 27 cudzincov - 15 občanov Srbska, 11 Ukrajiny a jeden občan Vietnamu.

Tentoraz sa však do mimoriadnej previerky zapojí niekoľkonásobne vyšší počet inšpektorov práce a kontrolórov ako vlani. Medzi nimi budú inšpektori zo špecializovaných oddelení kontroly nelegálneho zamestnávania známych pod menom Kobra. Posvietia si pritom na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín. "Národný inšpektorát práce chce preto upozorniť zamestnancov a zamestnávateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť dodržiavaniu všetkých predpisov pri zamestnávaní a disponovali všetkými dôležitými dokumentmi a povoleniami, ktoré sa k nemu viažu," uviedol Kerekeš.

V prípade, ak inšpektori a kontrolóri odhalia porušenie v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, môžu udeliť pokutu ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi. A to aj v prípade, ak zamestnanec vedomým vykonávaním práce bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie, ak ide o cudzinca z tzv. tretej krajiny, napomáha protiprávnemu stavu. Výška pokuty v prípade zamestnávateľa sa pohybuje v rozmedzí od 2000 do 200.000 eur. Postihnúť však možno aj zamestnanca, ktorému pri porušení zákazu nelegálnej práce môže inšpekcia práce uložiť sankciu vo výške do 331 eur.

Pozor si podľa NIP treba dať na pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prihlášku do sociálnej poisťovne, u cudzincov na platný cestovný doklad, povolenie na pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie. Len tak sa zamestnávatelia vyhnú postihu za nelegálne zamestnávanie a ich odberatelia spoluzodpovednosti zaň. "Málokto si totiž uvedomuje, že za nelegálne zamestnávanie jedného zamestnávateľa znáša následky aj odberateľ, teda podnikateľský subjekt, ktorý od takéhoto neseriózneho zamestnávateľa cezhranične dodávanú službu alebo vnútroštátne či cezhranične dodávanú prácu prijal. Aj v takomto prípade sa pokuta pohybuje v rozmedzí od 2000 eur až do 200.000 eur," objasnil hovorca NIP.