Quantcast
< sekcia Ekonomika

Remišovej rezort vytvoril novú stratégiu výskumu a inovácií

Na snímke vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), archívne foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Medzi opatreniami, ktorými chce ministerstvo zlepšiť súčasný stav na Slovensku, sa nachádza napríklad ambícia navrhnúť systém predvídania potrebných zručností požadovaných trhom práce.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Zvýšenie kvality a dostupnosti ľudských zdrojov vo výskume, vývoji a inováciách, zlepšenie inovačnej výkonnosti a postavenia SR v medzinárodnom porovnaní a zvýšenie prínosu výskumu k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja kvality výskumu, vývoja a inovácií. To všetko chce štát dosiahnuť Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021 – 2027, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložila ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Rezort informatizácie vypracoval tzv. SWOT analýzu, v ktorej vymenoval silné a slabé stránky a taktiež príležitosti a hrozby Slovenska v tejto oblasti. Príležitosti vidí Remišovej rezort najmä vo výraznejšom zapojení domácich subdodávateľských reťazcov, v zlepšení spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom či v podpore prechodu na zelenú ekonomiku. Naopak, hrozbou pre Slovensko sú podľa autorov analýzy nedostatky v implementácii strategických dokumentov a pretrvávajúca absencia systémovej finančnej podpory výskumu, vývoja a inovácií. Slovensku takisto hrozí presun nadnárodných investorov do krajín s inými komparatívnymi výhodami alebo pokračovanie nedostatku investícií do pokročilých produktov a technológií. Hrozbou je aj vzrastajúci podiel obyvateľstva s nedostatočnou kvalitou vzdelania a nízkou úrovňou pracovných zručností.

Okrem troch základných cieľov (kvalita ľudských zdrojov, inovačná výkonnosť, prínos výskumu k hospodárskemu rastu, pozn. TASR) si ministerstvo stanovilo aj doménovo-špecifické ciele. Medzi nimi sa nachádza napríklad vôľa podporiť inovácie pre transformáciu priemyselnej výroby na Slovensku, transformovať Slovensko v oblasti prepojenej a autonómnej mobility či podporiť digitálne transformácie všetkých oblastí spoločnosti. Ďalšími takýmito cieľmi sú vytvorenie dlhodobo udržateľných a odolných systémov produkcie potravín či budovanie zdravotného systému, ktorý je schopný efektívne reagovať na aktuálne a budúce požiadavky.

Medzi opatreniami, ktorými chce ministerstvo zlepšiť súčasný stav na Slovensku, sa nachádza napríklad ambícia navrhnúť systém predvídania potrebných zručností požadovaných trhom práce, zaviesť súbor opatrení zameraných na zamedzenie odchodu a pre návrat slovenských výskumníkov, absolventov či študentov zo zahraničia alebo pritiahnuť zahraničných výskumníkov na Slovensko.

Rezort by tiež chcel rozšíriť systém inovačných poukazov pre podmienky slovenského systému výskumu, vývoja a inovácií či vytvoriť podporné nástroje pre startupy. V rámci opatrení rezort tiež uviedol, že chce dokončiť transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV), upraviť systém národného financovania tak, aby zahŕňal kvalitu výskumu ako jasné kritérium či rozšíriť štátne podporné finančné nástroje a schémy pre zvýšenie záujmu podnikov v tejto oblasti.