< sekcia Ekonomika

VYPOČÍTAJTE SI: Kalkulačka pre SZČO na poistné od 1. júla 2019

Sociálna poisťovňa. Foto: TASR/Martin Baumann

V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie.

Bratislava 24. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či budú od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra 2019) povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku.

Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to príjmy bez odpočítania výdavkov. Kalkulačka oznámi, či k 1. júlu 2019 (resp. k 1. októbru 2019) vzniklo alebo naďalej trvá povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je SZČO povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje tak, ako ho vedie kalkulačka v návode.V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na vypočítaj kalkulačka vypočíta poistné na sociálne poistenie.

"Výpočet v kalkulačke je informatívny a SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať do 22. júla 2019. Poisťovňa pošle SZČO oznámenie, ak jej od 1. júla 2019 vzniká povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2019 potom uhradí do 8. augusta 2019. Poisťovňa bude neskôr podobne informovať (v októbri) aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania," uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.