< sekcia Ekonomika

Kamery na STK konzultovali s Úradom pre ochranu osobných údajov

STK. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Kamery na staniciach STK boli po vzore Slovenska zavedené napríklad aj v Českej republike, konštatuje MDV SR.

Bratislava 20. júna (TASR) - Kamery boli na stanice STK zavedené v roku 2012, keď to bolo konzultované s Úradom pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR. Aktuálna zmena iba rozšírila ich počet, pričom zákon jasne upravuje, na aké účely sa môžu tieto záznamy použiť, aj akým spôsobom musí byť označený monitorovaný priestor. Pre TASR to vo štvrtok uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii na tvrdenia opozičnej strany SaS.

Podmienky výkonu kontroly a monitoring staníc technickej a emisnej kontroly, ktoré MDV SR nastavilo metodickými pokynmi, sú podľa SaS zlyhaním na plnej čiare.

Uvedené je podľa rezortu plne v súlade aj s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a poslanci SaS tieto ustanovenia zákona pri jeho prijímaní v parlamente žiadnym spôsobom nepripomienkovali. „Kamery na staniciach STK boli po vzore Slovenska zavedené napríklad aj v Českej republike,“ konštatuje MDV SR s tým, že podľa logiky poslancov SaS by nemohli byť kamery ani v obchodoch, baroch alebo bankách, pretože aj tu všade pracujú ľudia. Preto považuje dnešné stanovisko SaS za kampaň a nie za odborný návrh.

Cieľom zavedenia kamerových systémov bolo urobiť celý proces kontroly transparentnejším tak, aby bolo jasné, či auto spĺňa alebo nespĺňa základné bezpečnostné a environmentálne podmienky. "Tento systém sa osvedčil a kamery už odhalili viacero vážnych nedostatkov na staniciach STK, keď technici manipulovali s výsledkami, či už bŕzd aj na kamiónoch, alebo pri kontrole množstva splodín vychádzajúcich z výfukov,“ konštatuje rezort.

MDV SR uvádza, že koná efektívne a ekonomicky, pričom systém, ktorý navrhuje SaS, by znamenal prijímanie dodatočných úradníkov, ktorí by museli neustále cestovať po Slovensku a vytvárali by tak pre štát dodatočné náklady.

SaS tvrdí, že pozorne vníma situáciu okolo čakacích lehôt pri STK. „To, že kontrolované vozidlo musí byť fixne zabezpečené od začiatku kontroly po jej koniec, značne obmedzuje logistiku staníc emisnej kontroly, čo spôsobuje zbytočné časové sklzy a dlhé čakacie lehoty pre ďalších motoristov,“ dôvodí poslanec SaS Miroslav Ivan. Je zarážajúce, že podľa nových pravidiel sú technici emisnej kontroly prakticky nonstop sledovaní on-line kamerami, ktoré si museli prevádzkovatelia kúpiť za tisícky eur, uviedol poslanec. Liberáli tvrdia, že situácia hraničí s protiústavnosťou a je otázkou času, kedy sa to prejaví do nezáujmu odborníkov o takúto prácu.

„Je neprípustné uplatňovať princíp 'prezumpcie viny' na technikoch len preto, že štát nie je schopný využiť svoje zákonom definované možnosti kontroly staníc technickej kontroly a emisnej kontroly. Aj v tomto prípade zlyháva inšpekcia, keď namiesto kontroly 'výsledku', teda kvality výstupu, kontroluje štát procesy,“ uviedol poslanec Ivan. Vyzval ministra Árpáda Érseka (Most-Híd), aby okamžite vydal pokyn na zastavenie monitorovania ľudí v ich zamestnaní a upravil podmienky výkonu emisných kontrol s cieľom ich urýchlenia.