< sekcia Ekonomika

Kaplnka Bojnického zámku by mala prejsť obnovou

Bojnický zámok Foto: TASR/Štefan Puškáš

Slovenské národné múzeum (SNM), ktoré projekt pripravuje, má ambíciu prostriedky na tento účel čerpať z fondov Európskej únie.

Bojnice 24. júla (TASR) - Priestory kaplnky v Bojnickom zámku, v ktorej sa nachádza vzácny Bojnický oltár, by sa mali v budúcnosti odvlhčiť a zastabilizovať. Slovenské národné múzeum (SNM), ktoré projekt pripravuje, má ambíciu prostriedky na tento účel čerpať z fondov Európskej únie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku verejného obstarávania.

SNM už vysúťažilo dodávateľa na spracovanie realizačného projektu na obnovu priestorov kaplnky, ktorý je základným predpokladom pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Zrealizuje ho arch.in, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi za 41.650 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a múzeum ho bude financovať zo svojho Prioritného projektu.

Potreba realizácie akcie v národnej kultúrnej pamiatke "vychádza z aktuálneho nevyhovujúceho stavebno-technického stavu kaplnky, nakoľko dlhodobým vplyvom nesprávne riešených stavebných detailov, z dôvodu dožitia niektorých materiálov a konštrukcií, ako aj absencie väčšej údržby, došlo k viacerým poškodeniam objektu a jeho konštrukcií v rôznom rozsahu," odôvodňuje SNM v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu.

Vzácny Bojnický oltár zo 14. storočia - desať doskových obrazov stredovekého florentského majstra Narda di Cione je najcennejšou umeleckou pamiatkou Bojnického zámku. SNM - Múzeum Bojnice ju opätovne umiestnilo do zámockej kaplnky, ktorá je zasvätená sv. Jánovi Kapistránskemu, po ôsmich desaťročiach koncom novembra 2013. Splnilo tak želanie a plán posledného feudálneho majiteľa zámku grófa Jána Pálffyho (1829 – 1908).