< sekcia Ekonomika

Program Využi šancu! podporí pracovné príležitosti mladých

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Podľa údajov EUROSTAT je v EÚ viac ako 23 percent mladých vo veku do 25 rokov bez práce.

Košice 7. apríla (TASR) - Cezhraničný projekt Využi šancu!, ktorý chce prispieť k zlepšeniu šancí vzdelaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce, realizujú slovenská a maďarská Karpatská nadácia.

Hlavnou aktivitou projektu je dvojmesačná dobrovoľnícka stáž pre študentov v neziskových organizáciách. Študenti – účastníci programu - strávia apríl a máj 2013 v neziskových organizáciách ako dobrovoľníci zapojení do realizácie programov alebo administratívnych činností.

Prax im poskytne praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma, alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce. Prax študentom ponúkne aj dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií.

V priebehu apríla sa uskutoční pracovná konferencia partnerov, študentov a odborníkov v maďarskom Jágri. V Košiciach sa v júni bude konať verejné podujatie so záverečnou konferenciou s účelom prezentovať výsledky projektu a navrhované riešenia, ako ich využiť pri hľadaní riešení mládežníckej nezamestnanosti.

"Nezamestnanosť mladých je vážnym problémom v celej Európe. Ani východné Slovensko nie je výnimkou. Domnievame sa, že k riešeniu tohto problému možno prispieť aj na miestnej úrovni so zapojením neziskových organizácií," hovorí riaditeľka Karpatskej nadácie so sídlom v Košiciach Laura Dittel.

Podľa údajov EUROSTAT je v EÚ viac ako 23 percent mladých vo veku do 25 rokov bez práce. Tento problém je zvlášť vypuklý v periférnych prihraničných oblastiach EÚ. Oficiálna miera nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku na konci roka 2012 bola 35,8 percenta.

Karpatská nadácia projekt realizuje od októbra 2012 do septembra 2013 s finančnou pomocou Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – SR na roky 2007–2013.