Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. marec 2023Meniny má Emanuel
< sekcia Ekonomika

Kataster má o vklade rozhodnúť do 30 dní, väčšina to stíha

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V súlade s katastrálnym zákonom je OÚ KO povinný rozhodnúť o návrhu na vklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu.

Bratislava 28. januára (TASR) - Zo štatistických zistení Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR vyplýva, že v súčasnosti len asi na siedmich až ôsmich okresných úradoch, katastrálnych odboroch (OÚ KO) je sklz lehôt pri rozhodovaní o návrhu na vklad prevyšujúci 100 návrhov na vklad. Pre TASR to uviedol predseda ÚGKK SR Ján Mrva.

V súlade s katastrálnym zákonom je OÚ KO povinný rozhodnúť o návrhu na vklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu. Výnimky sú, ak je predložená zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. V tomto prípade je lehota 20 dní, alebo ak je to žiadosť o urýchlené konanie o návrhu na vklad, vtedy je lehota 15 dní.

Pokiaľ je konanie o návrhu na vklad prerušené rozhodnutím OÚ KO, lehoty neplynú. Lehoty neplynú ani vtedy, ak je konanie o návrhu na vklad prerušené podľa osobitného zákona. Po odpadnutí resp. po pominutí dôvodu prerušenia konania sa pokračuje v tomto konaní a lehota plynie ďalej.

"ÚGKK SR má prehľad o dodržiavaní lehôt na rozhodovanie o návrhu na vklad. Vzhľadom na svoje postavenie vo vzťahu k OÚ KO na základe reformy ESO z roku 2013, keď boli bývalé správy katastra zaradené pod ministerstvo vnútra, však nemá kompetenciu ovplyvňovať personálne kapacity v nadväznosti na pracovnú vyťaženosť, ani organizáciu práce na okresných úradoch," informoval predseda ÚGKK SR.

Jedinou možnosťou ÚGKK SR, ako ovplyvniť dodržiavanie lehôt pri rozhodovaní o návrhu na vklad, je rozhodnutie predsedu o tom, že v konaní o návrhu na vklad bude rozhodovať iný katastrálny odbor.

"Takéto rozhodnutie môže predseda vydať vtedy, ak existuje dôvodná obava, že sa v konaní nedodrží lehota na rozhodnutie. Táto kompetencia je často v praxi využívaná. Pokiaľ úrad zistí, že na niektorom OÚ KO sú splnené podmienky pre uplatnenie tohto postupu, sám nabáda daný katastrálny odbor, aby požiadal o vydanie rozhodnutia predsedu," uviedol Mrva.

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚGKK SR tiež pripravuje zriadenie tzv. uzlov výpomoci, a to v Nitre, Trnave a v Košiciach. "Ambíciou vytvorenia týchto uzlov je vypomáhať vyťaženým katastrálnym odborom za účelom dodržiavania zákonných lehôt. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v nadväznosti na zdražovanie hypoték sme zaznamenali pokles doručených návrhov na vklad," doplnil Mrva.

Účastník konania môže upozorniť na uplynutie lehoty na rozhodnutie alebo podať sťažnosť z dôvodu nedodržania takejto lehoty. "Pokiaľ by účastníkovi konania vznikla škoda v dôsledku nedodržania lehoty na rozhodnutie o návrhu na vklad, môže si uplatniť nároky vyplývajúce z dôsledkov nesprávneho úradného postupu. Účastník konania môže taktiež požiadať o vrátenie zaplateného správneho poplatku," uviedol pre TASR predseda ÚGKK SR.