Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. september 2023Meniny má Zdenka
< sekcia Ekonomika

Geodeti kritizujú návrh katastrálneho zákona, úrad ho obhajuje

Odchádzajúci predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov Vladimír Stromček pripomína, že doterajší zákon o geodézii a kartografii obsahoval všetky dôležité ustanovenia.

Bratislava 2. apríla (TASR) - Návrh nového katastrálneho zákona, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je neprehľadný a užívateľom katastra nehnuteľností, teda občanom, firmám, advokátom, notárom, exekútorom či developérom zhorší orientáciu. Myslí si to odchádzajúci predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov (KGK) Vladimír Stromček. Pripomína, že doterajší zákon o geodézii a kartografii obsahoval všetky dôležité ustanovenia, ktoré sa týkali tejto oblasti.

"Presunom ustanovení do úzko špecializovanej oblasti, akou je kataster, by vznikol neúplný a oklieštený zákon o geodézii a kartografii, ktorý je základným zákonom celého odboru," konštatuje Stromček. Komora vyzývala Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR ako predkladateľa návrhu k zaslaniu pripravovaných materiálov v štádiu tvorby zákonov a ponúkala svoju pomoc a odborné kapacity v záujme kvalitnej prípravy obidvoch zákonov, čo sa však neuskutočnilo, upozorňuje Stromček.

Túto kritiku však predsedníčka ÚGKK Mária Frindrichová odmieta. "Komora geodetov a kartografov, ako aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení ako hlavné stavovské organizácie, mali možnosť vyjadriť sa a uplatniť pripomienky k obom týmto návrhom," reagovala. Pripomienky a získané poznatky podľa nej úrad zužitkoval. Pripomína tiež, že legislatívny proces bol prerušený z dôvodu reformy organizácie miestnej štátnej správy a prípravou elektronického výkonu verejnej správy.

"V roku 2013 úrad vypracoval a predložil do medzirezortného pripomienkového konania aj návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a zákon o geodézii a kartografii, pričom zástupcovia komory boli prizývaní k tvorbe návrhov týchto noviel, a teda boli o pripravovaných zmenách informovaní," tvrdí Frindrichová. V tejto súvislosti predsedníčka ÚGKK poukazuje, že komora iniciovala niektoré zmeny, ktoré následne úrad aj prevzal do novely vyhlášky.

Komora naopak popiera, že by mala možnosť participovať na príprave nových zákonov. "V rokoch 2011 a 2012 KGK participovala v rámci vnútrorezortného pripomienkovania na tvorbe týchto zákonov s predchádzajúcim vedením úradu a navyše v týchto pôvodných zákonoch sa nevyskytovali teraz kritizované nedostatky," upozorňuje Stromček.

Koncom roka 2013 totiž podľa komory terajšie vedenie ÚGKK spomínané zákony kompletne prepracovalo, pričom KGK k vnútrorezortnému pripomienkovaniu úrad vôbec neprizval.