< sekcia Ekonomika

Každé krajské mesto má regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Regionálne centrá sú súčasťou národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR za finančnej podpory z eurofondov.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Každé slovenské krajské mesto má už svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky. Ich existencia nadväzuje na zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý je v platnosti od mája minulého roku. Záujemcovia o toto podnikanie v nich nájdu odbornú pomoc nielen pri svojich začiatkoch, ale aj počas svojej činnosti. Médiá o tom vo štvrtok informovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Regionálne centrá sú súčasťou národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR za finančnej podpory z eurofondov.

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch po prvýkrát v histórii SR komplexne vytvára legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov. Je súčasťou celkovej stratégie rozvoja sociálnej ekonomiky, ktorá je postavená na legislatívnom prostredí, poradenskej infraštruktúre a finančnej podpore.

„Zákon vymedzuje tri typy sociálnych podnikov. Za veľmi dôležité považujem práve integračné, ktoré sú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky, a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie,“ objasnil nadväznosť na zníženie nezamestnanosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD). Práve v týchto podnikoch vidí veľký prínos pre ľudí, ktorí si roky nevedia nájsť zamestnanie.

Sociálne podnikanie zasahuje aj do iných oblastí, ako je podpora zamestnanosti, bývanie, otázky v oblasti ochrany životného prostredia či vzdelávania, pripomína Implementačná agentúra.

S podpornými aktivitami zavedenia zákona do praxe sa začalo práve prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. "Prvé regionálne centrum sociálnej ekonomiky sme otvorili v auguste minulého roka v Banskej Bystrici, nasledovali Košice, Prešov a postupne aj ostatné krajské mestá," uviedla generálna riaditeľka agentúry Zuzana Borgulová.

V každom regionálnom centre sú regionálni koordinátori, ktorých kľúčovou úlohou je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov. "Záujemcom o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sú nápomocní v procese podania žiadosti so spracovaním a odovzdaním základných dokumentov potrebných pri registrácii. Bezplatne poskytujú aj projektovú, právnu a ekonomickú podporu a pomoc pri verejnom obstarávaní s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,“ priblížila Borgulová.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky spolupracujú aj s expertmi pre oblasť legislatívy a sociálnej ekonomiky v konkrétnych regiónoch. Za posledný rok oslovili postupne vznikajúce centrá vyše 3000 subjektov, absolvovali vyše 2100 stretnutí, stáli pri zrode väčšiny z registrovaných 33 sociálnych podnikov a pomáhajú ďalším 90, ktoré sú na ceste k registrácii, uzatvára Implementačná agentúra.