< sekcia Ekonomika

Koľko elektroniky končí v komunálnom odpade?

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Červeno-biele kontajnery minulý rok pred skládkou „zachránili“ na Slovensku 146-tisíc kilogramov elektroodpadu, ktorý sa dostal naspäť do obehu vďaka recyklácii.

Bratislava 14.októbra (Teraz.sk) - Každý občan Európy, podľa štúdie WEEE Fóra, najväčšieho medzinárodného centra kompetencií pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, rok 2020)vyhodí do komunálneho odpadu ročne až 1,4 kilogramu použitej a pokazenej elektroniky . Bežná európska domácnosť takto znehodnotí ročne takmer štyri kilogramy elektroodpadu, takže v čiernych kontajneroch sa nachádzajú malé domáce spotrebiče, mobily a dokonca aj tablety či počítače. Elektronika z komunálneho odpadu často končí na skládke či v spaľovni, pričom efektívny zber a triedenie môžu prispievať k šetreniu nerastných zdrojov.

V prípade elektroniky ide totiž o suroviny, ktoré by sa mohli znova vrátiť do výrobného cyklu. Napríklad z milióna recyklovaných mobilov by sa mohlo získať 16-tisíc kilogramov medi, 350 kilogramov striebra, 24 kilogramov zlata a 14 kilogramov paládia. Elektronický odpad je akousi „mestskou zlatou baňou“ a v niektorých ohľadoch prekonáva svojou lukratívnosťou aj tradičnú ťažbu nerastných surovín: napríklad v jednej tone smartfónov sa nachádza stokrát viacej zlata ako v tone zlatej rudy.

Červeno-biele kontajnery minulý rok pred skládkou „zachránili“ na Slovensku 146-tisíc kilogramov elektroodpadu, ktorý sa dostal naspäť do obehu vďaka recyklácii. „Už teraz vidíme, že aj v roku 2021 opäť prekonáme rekord v raste elektroodpadu na Slovensku a o to dôležitejšie je správne sa oň postarať,“ hovorí Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Podľa Roberta Blahu z rovnomennej spoločnosti cieľom je vyzbierať maximum elektroodpadus využitím všetkých dostupných prostriedkov a vďaka osvete a zvýšenému povedomiu sa Slovensko zlepšuje. Prispieva k tomu široká sieť zberných miest elektroodpadu v predajniach, zberných dvoroch aj špeciálne červeno-biele kontajnery, ktoré si môže od spomínanej spoločnosti vyžiadať samospráva.

Zhodnocovanie elektroodpadu je aktuálny problém, ktorý sa snažia riešiť mnohé iniciatívy, ale žiadna z nich sa nezaobíde bez aktívneho prispenia a vzdelania spotrebiteľov. Tohtoročný Medzinárodný deň elektroodpadu preto apeluje na to, ako každý z nás môže podporiť obehovosť elektronických výrobkov správnym triedením.