Quantcast
< sekcia Ekonomika

Kompenzácia cien energií pre podniky môže dosiahnuť 50 miliónov eur

Na snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR na Drieňovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dočasný rámec je platný do konca tohto roka a komisia ho bude pred uplynutím tohto termínu prehodnocovať.

Bratislava 24. marca (TASR) - Dočasný krízový rámec Európskej komisie (EK) na podporu hospodárstva v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu umožňuje štátom kompenzovať zvýšené náklady na vysoké ceny energií podnikov až do výšky 50 miliónov eur. Informoval o tom Protimonopolný úrad (PMÚ) SR na základe oznámenia EK. Ide o podniky z oblastí, ako napríklad výroba hliníka, textilných vlákien, plastov, papiera, železa či vodíka. Pre ostatné spoločnosti energeticky náročného priemyslu je strop kompenzácií stanovený na 25 miliónov eur.

Kompenzácie spoločnostiam za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku mimoriadne vysokých cien plynu a elektrickej energie, sa však netýkajú len firiem energeticky náročného priemyslu. Ostatným spoločnostiam môžu byť uznané dodatočné náklady na nákup zemného plynu a elektriny v období od 1. februára do konca tohto roka v porovnaní s dvojnásobkom nákladov v referenčnom období, ktorým je rok 2021. Strop pre kompenzácie týchto podnikov je vo výške 30 % uznateľných nákladov a maximálne dva milióny eur na individuálny podnik. Môže ísť o rôznu formu podpory, napríklad priame platby, daňové zvýhodnenia, pôžičky, úvery či záruky.

EK umožnila poskytnúť aj obmedzené sumy pomoci spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou alebo súvisiacimi sankciami a odvetnými sankciami. Členské štáty EÚ budú môcť zaviesť schémy, aby mohli udeliť až 35.000 eur spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry, a až 400.000 eur spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých ostatných odvetviach. Táto pomoc nemusí byť prepojená s rastom cien energie a bude ju možné poskytovať v akejkoľvek forme vrátane priamych grantov.

Štáty únie budú môcť poskytnúť podnikateľom tiež dotované štátne záruky. Tie majú zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali úvery všetkým spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou a tiež poskytnúť pomoc vo forme úrokového zníženia pri úveroch zo súkromných aj verejných zdrojov. V prípade oboch druhov podpory existujú obmedzenia týkajúce sa maximálnej výšky úveru, ktoré sú založené na prevádzkových potrebách spoločností. Úvery môžu pokrývať potreby investícií, ako aj prevádzkového kapitálu.

Dočasný rámec je platný do konca tohto roka a komisia ho bude pred uplynutím tohto termínu prehodnocovať.