< sekcia Ekonomika

Komunitné centrá sa nebudú môcť uchádzať o dotáciu na školské potreby

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš-Nicholsonová (SaS). Foto: TASR - Marko Erd

Poslankyne SaS chceli umožniť, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením mali jednu sadu písacích potrieb a ďalšie nevyhnutné pomôcky na prípravu na vyučovanie v škole a aj jednu v komunitnom centre.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Prevádzkovatelia komunitných centier nebudú môcť získať dotáciu na školské potreby. Parlament odmietol návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce, ktorý do parlamentu predložili poslankyne SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová spolu so Zuzanou Zimenovou.

Poslankyne chceli návrhom zákona umožniť, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením mali jednu sadu písacích potrieb a ďalšie nevyhnutné pomôcky na prípravu na vyučovanie v škole a aj jednu v komunitnom centre, a to bez potreby ich prenášania a nosenia domov. Návrhom sa tiež mala zvýšiť hranica, pod ktorou má dieťa nárok na takúto dotáciu. V platnosti tak zostáva súčasné nastavenie, podľa ktorého nárok vzniká, ak dieťa žije v rodine, ktorá je pod hranicou životného minima, liberálky chceli návrhom túto hranicu zvýšiť na 1,5-násobok životného minima. "Táto zmena si kladie za cieľ adresne poskytnúť dotované školské potreby aj chudobným pracujúcim rodinám s jedným živiteľom s príjmom pohybujúcim sa okolo minimálnej mzdy," vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Upraviť sa tiež mal nárok na štipendium na strednej škole. V súčasnosti je výška štipendia odstupňovaná podľa prospechu žiaka, poslankyne navrhovali túto podmienku zrušiť. "Školské vzdelávacie programy na stredných školách sú vzhľadom na rozmanitosť učebných a študijných odboroch rôzne náročné, čo znamená, že aj na žiakov sú na konkrétnych školách kladené rôzne nároky, ktoré nie sú v rámci klasifikácie vzdelávacích výstupov porovnateľné," myslí si Ďuriš Nicholsonová. Taktiež sa mala zvýšiť hranica, pod ktorou mal mať žiak strednej školy nárok na štipendium.

Návrhom zákona poslankyne reagovali na ohlasy z praxe poukazujúce na to, že ak deti ohrozené sociálnym vylúčením bezplatne dostanú dotované školské potreby často veľmi rýchlo, približne už po týždni ich v domácom prostredí mnohé z týchto detí postrácajú, alebo sa znehodnotia, zničia, dokonca sú aj hlásenia, že v niektorých prípadoch poslúžili vinou ich rodinných príslušníkov ako materiál na kúrenie. "Z uvedeného dôvodu tie deti, ktoré navštevujú komunitné centrum, často nemajú, nie vlastnou vinou, možnosť s čím robiť domáce úlohy, čo má za následok aj ich horšie školské výsledky a horšiu uplatniteľnosť v neskoršom živote," dodala Ďuriš Nicholsonová.