Quantcast
< sekcia Ekonomika

Košice rátajú v rozpočte s príjmami vo výške 265 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu tvorí školstvo. Investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 96,5 milióna eur, čo je takmer 37 percent celého rozpočtu.

Košice 5. decembra (TASR) – Mesto Košice ráta v roku 2022 v rozpočte s príjmami vo výške 265,08 milióna eur a výdavkami 263,98 milióna eur. Z prebytku vo výške 1,1 milióna eur, predstavuje milión eur poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch. Mestskí poslanci budú o návrhu rozpočtu, ktorý predkladá primátor Jaroslav Polaček, rokovať 16. decembra. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.

Najväčšiu výdavkovú položku rozpočtu tvorí školstvo. Investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 96,5 milióna eur, čo je takmer 37 percent celého rozpočtu. V poradí ďalšou najväčšou položkou je doprava, kam pôjde takmer 54,1 milióna eur. Takmer polovica z tejto sumy vo výške 25,5 milióna eur pôjde Dopravnému podniku mesta Košice, ktoré ich využije na prevádzku MHD a niektoré investície.

"V plánovanom rozpočte je vyčlenených historicky najviac peňazí pre mestské časti, ktoré si celkovo rozdelia takmer 14,23 milióna eur. Okrem podielových daní a daní za psa vo výške 12,77 milióna eur dostanú aj účelové transfery v celkovej výške 1,28 milióna eur na verejnoprospešné služby a svoje rozvojové projekty. Mestské časti dostanú aj kompenzáciu za výpadok príjmov mestských častí z hazardných hier, ktorý by mal byť v nasledujúcom roku v celkovej výške 185.000 eur. V nasledujúcom období táto kompenzácia vzrastie každý o rok o rovnakú sumu a v roku 2026 bude predstavovať 925.000 eur," informuje mesto na svojej webstránke.

V medziročnom porovnaní o 13 percent peňazí navyše, a to takmer 13,54 milióna eur pôjde do rozpočtovej kapitoly Sociálne mesto. Suma vo výške 3,4 milióna eur je vyčlenená na terénnu opatrovateľskú službu, čo predstavuje šesťpercentný nárast výdavkov.

V pláne rozpočtu na rok 2022 je zapracovaný aj predpokladaný príjem z eurofondov vo výške 17,7 milióna eur. Mesto bude môcť z týchto zdrojov čerpať peniaze na projektovú dokumentáciu pre ďalšiu časť Modernizácie električkových tratí, rekonštrukciu Slaneckej cesty a príslušných stavieb, modernizáciu zastávok MHD, cyklochodníky, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vrátane odborných učební.

"Nebude chýbať ani podpora projektov Dobrá správa vecí verejných, regenerácie vnútroblokov a verejných priestranstiev vrátane Zlepšenia environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova - Hemerkova alebo Smart City Košice. V rámci projektu Košice reagujú na klimatickú zmenu – spoločne dosiahneme viac - SK Climate bude komplexne zateplená strecha na budove magistrátu, pribudne tu aj fotovoltický systém a zmodernizuje sa osvetlenie. V pláne je aj dažďová záhrada so zavlažovaním a prvá etapa Ťahanovskej vodnej záhrady," uvádza radnica.