Quantcast
< sekcia Ekonomika

Košice: Súkromný sektor môže spolupracovať s univerzitami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Viac ako 360 miliónov eur z fondov Európskej únie sa má preinvestovať v regióne Košíc do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych komunitných platforiem.

Košice 15. júna (TASR) - Viac ako 360 miliónov eur z fondov Európskej únie sa má preinvestovať v regióne Košíc do infraštruktúry a podpory inovatívnych profesionálnych komunitných platforiem. Majú urýchliť prenos inovácií do života v meste, podporiť rozvoj znalostnej ekonomiky a vytvoriť nové pracovné príležitosti v regióne. Štyri konkrétne projekty ponúkajú príležitosti na úzku spoluprácu aj pre súkromný sektor. O konkrétnom cross-sektorovom zapojení do projektov v rámci podujatia Townhall Košice v utorok diskutovali predstavitelia mesta Košice, miestnych univerzít, neziskového sektora, podnikatelia či odborníci na regionálny rozvoj.

Snahou je popri tradičnom priemysle, ktorý sa k mestu viaže, posunúť región k zelenšiemu podnikaniu s orientáciou na kreatívny priemysel a technologicky orientovanú ekonomiku. „Oceňujeme, že všetci zainteresovaní aktéri na východe Slovenska na úrovni Košického samosprávneho kraja, mesta, univerzít a podnikateľského a neziskového sektora si uvedomujú dôležitosť a prínos inovácií pre strategický rozvoj regiónu, firiem a uplatnenie talentov,“ povedal za organizátorov prezident Americkej obchodnej komory v SR Gabriel Galgóci s tým, že Townhall Košice má ambíciu byť inovatívnou platformou na naštartovanie prepájania jednotlivých aktérov, zdieľanie skúseností a dialóg pre oblasť inovácií s dôrazom na aktívne zapájanie súkromného sektora do vznikajúcej inovatívnej infraštruktúry.

Na utorkovom podujatí prezentovali konkrétne strategické regionálne projekty. Kým má Cassovia New Industry Cluster (CNIC) okrem iného funkčnejšie prenášať poznatky z akademickej pôdy do praxe, cieľom projektu Košice 2.0 je zas vytvoriť kreatívny ekosystém a transformovať sa ekonomicky z priemyselného mesta na digitálne a kreatívne. Tiež má pomôcť riešiť otázku nízkej občianskej angažovanosti a dôvery vo verejné inštitúcie. Pomôcť firmám s digitálnou transformáciou by malo centrum ECDI CASSOVIUM. Jeho pridanou hodnotou má byť tiež prepájanie klientov s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu digitálnej transformácie. Vytvorenie Inovačného centra Košického kraja (ICKK) má zas ponúknuť spoločný priestor pre každého, kto sa v téme inovácií pohybuje, teda pre podnikateľov, vzdelávacie inštitúcie, mestá, obce, neziskové organizácie či nadácie.

Vznikom centra by mala vzniknúť komunita, ktorá drží pokope, vytvára nové produkty a služby a koniec koncov vytvára pracovné miesta, čím sa zabráni odlivu šikovných a schopných ľudí z nášho regiónu,“ povedala Julianna Orbán Máté, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, ktorá je poverená prípravou regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja.