< sekcia Ekonomika

Ku koncu mája vzrástol schodok štátneho rozpočtu na 3,14 mld. eur

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP

Naopak, pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,7 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 3,6 milióna eur.

Bratislava 1. júna (TASR) - Schodok štátneho rozpočtu ku koncu mája tohto roka výraznejšie stúpol, keď dosiahol 3,14 miliardy eur. Prekročil tak plánovanú hodnotu v schválenom štátnom rozpočte na tento rok. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií (MF) SR. Pod vývoj financií sa podpísala aj pandémia nového koronavírusu.

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu mája medziročne nižšie o 570,9 milióna eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 1,040 miliardy eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 590,7 milióna eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 313,1 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 203,2 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 46,8 milióna eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 41,8 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 7,4 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo k medziročnému poklesu o 700.000 eur.

Naopak, pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,7 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 3,6 milióna eur.

Pozitívny vývoj bol tiež zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie, kde došlo k medziročnému nárastu o 25,4 milióna eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 1,1 milióna eur, čo oproti minulému roku predstavuje pokles o 7,1 milióna eur. "Uvedený pokles nie je v súčasnosti smerodajný, keďže príjmy z dividend sú realizované najmä v druhej polovici roka," konštatuje MF SR.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 1,5 milióna eur. "Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 8,6 milióna eur, kapitálových príjmov o päť miliónov eur a úrokov o 700.000 eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 3,1 milióna eur a pri administratívnych poplatkoch medziročný pokles predstavuje 9,7 milióna eur," vyčíslil rezort financií.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 81,1 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 20,2 milióna eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 9,2 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 44,1 milióna eur.

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 369,9 milióna eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 678,5 milióna eur. "Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole ministerstva práce, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 387,6 milióna eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych vplyvov nového koronavírusu," dodal rezort financií.