< sekcia Ekonomika

Ku koncu vlaňajška vzrástla slovenská ekonomika medziročne o 2,1 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil oproti 4. štvrťroku 2018 o 1,9 % a oproti 3. štvrťroku minulého roka o 0,6 %.

Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenská ekonomika v štvrtom štvrťroku minulého roka medziročne vzrástla v stálych cenách o 2,1 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil oproti 4. štvrťroku 2018 o 1,9 % a oproti 3. štvrťroku minulého roka o 0,6 %.

V bežných cenách sa v poslednom kvartáli minulého roka vytvoril HDP v objeme 24,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,1 %.

Rýchly odhad HDP bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Tieto výsledky budú zverejnené 6. marca 2020.

Jadrová inflácia dosiahla v januári hodnotu 3,2 % a čistá inflácia 2,6 %


V januári 2020 dosiahla miera medziročnej inflácie v úhrne hodnotu 3 %. Jadrová inflácia bola na úrovni 3,2 % a čistá inflácia na úrovni 2,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V januári 2020 oproti decembru 2019 úhrnnú infláciu jadrová inflácia ovplyvnila jedným percentuálnym bodom (p. b.), regulované ceny 0,42 p. b. a nepriame dane negatívne 0,27 p. b. Jadrovú infláciu ovplyvnili ceny potravín 0,52 p. b. a čistá inflácia 0,48 p. b.

Spotrebiteľské ceny sa v januári 2020 medziročne zvýšili o 3 %


V januári 2020 v porovnaní s januárom 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 5,6 %, vzdelávanie o 4,9 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 4,4 %, rozličné tovary a služby o 3,2 %, rekreácia a kultúra o 2,9 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,8 %, pošty a spoje o 2,1 %, reštaurácie a hotely o 2 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,7 %, zdravotníctvo o 1,4 %, odevy a obuv o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v januári 2020 v porovnaní s decembrom 2019 sa v úhrne zvýšili o 1,2 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 2,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 1,7 %, doprava o 1,6 %, rekreácia a kultúra o 1 %, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 0,8 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,7 %, vzdelávanie o 0,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,3 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 1,5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 oproti decembru 2019 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,1 %, domácnostiach dôchodcov o 1,3 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 1,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.

Nové objednávky v priemysle v decembri 2019 medziročne klesli o 9,4 %


V decembri 2019 dosiahli nové objednávky v priemysle hodnotu 3,681 miliardy eur. V porovnaní s decembrom 2018 klesli o 9,4 %.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v decembri 2019 oproti novembru 2019 znížili o 0,9 %.

Na konci vlaňajška na Slovensku stúpla zamestnanosť medziročne o 0,7 %


Ku koncu vlaňajška minulého roka Slovensko zaznamenalo rast zamestnanosti. Medziročne stúpla o 0,7 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celková zamestnanosť v poslednom kvartáli minulého roka vzrástla na 2.455.900 osôb. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila medziročne o 0,8 % a oproti 3. štvrťroku minulého roka o 0,1 %.

Rýchly odhad zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Spresnené výsledky budú zverejnené 6. marca 2020.

Ceny benzínov, nafty a LPG sa v 6. týždni znížili


Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 6. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 5. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, skvapalneného plynu (LPG) a motorovej nafty. Ceny stlačeného plynu (CNG) sa nezmenili. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V 6. týždni 2020 v porovnaní s 5. týždňom 2020 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,022 eura alebo o 1,68 % na 1,291 eura, 98- oktánového benzínu o 0,030 eura alebo o 2,01 % na 1,464 eura, LPG o 0,025 eura alebo o 3,97 % na 0,605 eura a motorovej nafty o 0,042 eura alebo o 3,42 % na 1,187 eura. Ceny CNG zostali nezmenené, teda na úrovni 1,198 eura.