Quantcast
< sekcia Ekonomika

Kvalita polystyrénu na Slovensku sa zlepšila

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa vlani podľa údajov združenia medziročne znížil o 15 %.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka jej monitoringu darí udržiavať na vysokej úrovni. Tvrdí to Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa vlani podľa údajov združenia medziročne znížil o 15 %.

Cieľom projektu, ktorý združenie uskutočňuje každý rok, je nielen monitoring kvality a ochrana spotrebiteľa, ale aj nastavenie rovnakých podmienok pre všetkých, čo sa zaoberajú výrobou, predajom alebo aplikáciou polystyrénu na slovenskom trhu a zabránenie jeho distribúcii tým výrobcom, ktorých produkty nespĺňajú platné normy.

"Kontrola kvality polystyrénu je nevyhnutná pre zhotovovanie kvalitného kontaktného tepelnoizolačného systému, a tým predĺženie životnosti budovy a jej energetickej hospodárnosti," uviedla predsedníčka združenia Marta Strapková.

V roku 2014 združenie testovalo celkom 88 vzoriek od 18 výrobcov a predajcov polystyrénu pôsobiacich na slovenskom trhu, z toho sedem jeho členov. Kvalita polystyrénu sa určovala dvoma parametrami, a to objemovou hmotnosťou a napätím v tlaku pri 10-% deformácii. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola celková kvalita EPS dosiek vyššia o 8 %.

Za zlepšením úrovne kvality polystyrénu vidí Strapková aj spoluprácu so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI), ktorá zabránila dovozu výrobkov nezodpovedajúcich normám. V roku 2010 sa podľa nej z trhu vytratili najmä importéri, ktorí sa tu v nasledujúcich rokoch znova pokúšali uplatniť, no dnes sa situácia opäť zlepšuje.

Ako upozornila, boj proti nekvalitnému polystyrénu so sebou prináša sankcie. Členom združenia, u ktorých bola opakovane nameraná nezhoda, hrozí pokuta až do výšky 5000 eur. Ak nedostatky neodstránia, z organizácie ich vylúčia. Na nečlenov, ktorí po upozornení naďalej predávajú nekvalitný polystyrén, podáva združenie podnet na SOI a nevylučuje ani súdnu žalobu za klamanie spotrebiteľa a nekalé konkurenčné praktiky.

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením 12 členov, ktorí sa zaoberajú výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou expandovaného polystyrénu. Vzniklo v roku 2005.