< sekcia Ekonomika

Ivan: Moderná a spoľahlivá verejná osobná doprava musí byť prioritou

Cestná premávka v Bratislave. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Okrem spolupráce s VÚC a mestami je však nevyhnutná podpora štátu v podobe viacerých nevyhnutných legislatívnych zmien.

Bratislava 28. novembra (TASR) - Verejná osobná doprava môže pomôcť zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a ich okolí, zabezpečiť dostupnosť škôl a pracovísk aj pre ľudí z obcí a prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Musí sa však stať prioritou nielen pre vedenia miest a vyšších územných celkov (VÚC), ale aj pre centrálne orgány. Povedal to vo štvrtok v Bratislave na stretnutí s médiami László Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku.

Okrem definovania štandardov pre poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy, čo je nevyhnutnou podmienkou pre jej funkčnú integráciu, bude v budúcom roku potrebné zvážiť zvýšenie tarify, metodické riadenie verejných súťaží a prijatie noviel kľúčových zákonov.

"Verejnú osobnú dopravu – autobusovú i vlakovú – využíva každodenne množstvo ľudí na cestovanie do práce, škôl, k lekárom či na úrady. Práve potreby cestujúcich sa musia odraziť v pozornosti, ktorú majú verejnej doprave venovať aj centrálne štátne inštitúcie. Nehovoríme pritom o vlakoch IC alebo rýchlikoch. Tie odvezú maximálne tisíce ľudí denne. Musíme hovoriť v prvom rade o mestských a prímestských autobusoch, pretože tie využívajú milióny cestujúcich denne," zdôraznil Ivan.

Podľa jeho slov je pre funkčnú integráciu rôznych druhov verejnej dopravy nevyhnutnou podmienkou centrálne definovanie jednotných štandardov, a to hlavne pokiaľ ide o priemerný vek, výbavu, ekologické parametre, cenu za kilometer poskytovanej služby v mestskej a prímestskej doprave, informačné systémy na predaj cestovných lístkov a koordináciu dopravy, modernizáciu cestovných poriadkov vrátane ich prispôsobenia zmenenému životnému rytmu cestujúcich a technologickému pokroku vozového parku. Zároveň by sa centrálne inštitúcie mali venovať metodickému usmerneniu verejných súťaží na zabezpečenie služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

Jednou z dôležitých tému pre verejnú dopravu bude, podľa názoru Ivana, aj diskusia o zvýšení tarify, teda cien cestovných lístkov. Nároky objednávateľov, ako aj cestujúcich stúpajú, čo si vyžaduje rozsiahle investície do dopravy vo verejnom záujme pre nasledujúce obdobie.

Okrem spolupráce s VÚC a mestami je však nevyhnutná podpora štátu v podobe viacerých nevyhnutných legislatívnych zmien. „Systém nie je udržateľný, ak sa prijímajú zákony, ktoré z neho berú ľudí aj peniaze," povedal Ivan. Na to, aby bolo možné personálne stabilizovať celé odvetvie verejnej dopravy na Slovensku, sú podľa jeho názoru potrebné v prvom rade novelizácia zákona o cestnej doprave a zákona o organizácii pracovného času v doprave, ale aj zmena Zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov.