< sekcia Ekonomika

Lesy SR: Dozorná rada prvýkrát zasadla, prerokovala koncepciu podniku

Na archívnej snímke z 3. novembra 2020 Viliam Pichler. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zasadnutia sa zúčastnili všetci deviati členovia.

Banská Bystrica 23. januára (TASR) – Koncepcia štátneho podniku Lesy SR a plán investícií na aktuálny rok boli bodmi programu prvého zasadnutia jeho dozornej rady, ktoré sa uskutočnilo v piatok (22. 1.) v Banskej Bystrici.

„Oceňujem, že sú tvorené rezervy a uvažuje sa o rozvoji v tých veciach, ktoré sú kľúčové. Som rád, že prišli všetci členovia a verím, že aj ďalšie stretnutia budú konštruktívne,“ uviedol predseda rady Viliam Pichler.

Dozorná rada Lesov SR rokuje o základných otázkach podnikateľskej činnosti štátneho podniku, o ročnej účtovnej uzávierke, návrhu na rozdelenie zisku a venuje sa aj koncepcii rozvoja štátneho podniku. Jej členovia tiež schvaľujú plán investícií, rada schvaľuje i výber audítora a poskytnutie úveru. Taktiež podáva ročnú správu o hospodárení podniku.

Dozorná rada má deviatich členov, jej funkčné obdobie je päť rokov. Piatich členov vyberá ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, jedného člena odborová organizácia a traja sú z radov zamestnancov podniku. Rada bola skompletizovaná 15. decembra 2020.