< sekcia Ekonomika

Lesy SR sa k zisteniam NKÚ SR vyjadria na budúci týždeň

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR, NKÚ kontrolou identifikoval najmä pri predaji dreva pod trhové ceny.

Bratislava/Banská Bystrica 20. mája (TASR) - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (Lesy SR), pripravujú podrobnú odpoveď na zistenia, ktoré publikoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR minulý týždeň. Vzhľadom na to, že bolo publikovaných množstvo zistení, Lesy SR poskytnú odpovede na všetky zistenia na tlačovej konferencii, ktorú zvolajú budúci týždeň. Uviedol to pre TASR Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie podniku v reakcii na záverečnú správu NKÚ, zverejnenú 17. mája.

"Keďže NKÚ v záverečnej správe neuviedlo, v ktorom období, kde a ako malo dôjsť ku porušeniu zákona, Lesy SR sa obrátia na NKÚ so žiadosťou o doplnenie. Lesy SR sa na NKÚ zároveň obrátia aj so žiadosťou o vysvetlenie zjavných nepresností, ktoré odzneli na tlačovej konferencii NKÚ minulý týždeň," priblížil Machava.

Lesy SR podľa neho považujú za veľmi pozitívne, že NKÚ konštatuje, že "najúčinnejším ochranným opatrením proti šíreniu podkôrneho hmyzu v smrečinách bolo včasné spracovanie vetrovej kalamity". "Potvrdzuje sa tak, že Lesy SR konali správne, keď aktívne bojovali s následkami kalamity," uviedol Machava.

"Považujeme tiež za pozitívne, že generálny riaditeľ kancelárie NKÚ počas tlačovej konferencie vyzdvihol novú obchodnú politiku, ktorú presadzuje súčasné vedenie štátneho podniku Lesy SR. NKÚ totiž realizovalo kontrolu za roky 2015 až 2017," upozornil Machava.

Pripomenul, že NKÚ odporučil Lesom SR realizovať viacero opatrení, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť hospodárenie podniku. "Viacero opatrení, ktoré navrhuje NKÚ, sme začali realizovať už pred niekoľkými mesiacmi. Môžem spomenúť napríklad nový systém evidencie dreva či zavádzanie certifikátu ISO v oblasti protikorupčného správania," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Ako v piatok (17. 5.) na tlačovej konferencii prezentoval záverečnú správu predseda NKÚ SR Karol Mitrík, úrad vlani vykonal v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolnú akciu zameranú na oblasť politiky lesného hospodárstva a nakladania s majetkom v štátnych podnikoch. Kontrolu hospodárenia vlani vykonali v štátnych podnikoch Lesy SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM) aj v Národnom lesníckom centre. Kontrolu uskutočnil NKÚ aj v podnikoch mestských a obecných lesov.

Nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy SR, NKÚ kontrolou identifikoval najmä pri predaji dreva pod trhové ceny, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, pri spôsobe evidencie zásob dreva v expedičných skladoch, pri reklamačných konaniach riešených bez fyzickej obhliadky, ako aj pri procese odpredaja prebytočného majetku, ktorý je zdĺhavý a pre podnik predstavuje správa tohto majetku náklady asi 1 milión eur.

Kontrolou bolo podľa úradu zistené, že v niektorých prípadoch prichádzalo so súhlasom generálneho riaditeľstva Lesy SR u tzv. strategických odberateľov k predaju dreva za nižšie ceny, ako boli v tom čase stanovené pre príslušné odštepné závody v platnom cenníku.