< sekcia Ekonomika

Ľudia v 2. pilieri budú dostávať komplexný výpis

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Hlavným cieľom je podľa ministerstva práce zvýšenie informovanosti sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch zo systému starobného dôchodkového sporenia.

Bratislava 10. júla (TASR) - Ľudia v druhom dôchodkovom pilieri majú byť lepšie informovaní o svojich úsporách. Rovnako ako v prípade tretieho piliera sa zavedie nový výpis, ktorý má dať sporiteľom kompletné informácie. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Hlavným cieľom je podľa ministerstva práce zvýšenie informovanosti sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch zo systému starobného dôchodkového sporenia. Vláda sa k tomuto cieľu zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení.

Vytvorí sa dokument, ktorý sporiteľovi uľahčí chápanie starobného dôchodkového sporenia a vplyv jeho vlastných rozhodnutí na výšku jeho dôchodku z druhého piliera. "Nový výpis z osobného dôchodkového účtu bude preto obsahovať len vybrané individualizované a všeobecné informácie o starobnom dôchodkovom sporení, pričom najdôležitejšie informácie, ktoré sa navrhujú doplniť, sú informácie o predpokladanom dôchodkovom veku a prognózy nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku, respektíve výške predpokladaného mesačného dôchodku," vysvetlilo ministerstvo. Rovnaké opatrenie začalo od začiatku tohto roka platiť aj v prípade tretieho piliera.

Okrem výpisov chce ministerstvo návrhom zákona zabezpečiť aj bezplatný prístup dôchodkovým správcovským spoločnostiam a doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam k registru obyvateľov Slovenskej republiky.

Ministerstvo uviedlo, že zavedenie nového výpisu bude mať negatívny vplyv na dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré majú povinne tieto obálky zasielať sporiteľom. Napríklad budú musieť upraviť svoje informačné systémy, či zabezpečiť personál na splnenie nových úloh. "Naopak, pozitívny vplyv na tieto spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti možno očakávať z dôvodu možnosti bezplatne čerpať údaje z registra fyzických osôb," doplnilo ministerstvo.

Novela má mať pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v prípade mladých ľudí. "Cieľom poskytnutej informácie je zvýšiť záujem o primerané zabezpečenie v starobe a podporiť informované rozhodovanie," konštatuje rezort práce s tým, že výber vhodnej investičnej stratégie na začiatku sporenia ovplyvňuje výšku nasporenej sumy a budúceho dôchodku. "Pomôcť pri správnom rozhodnutí môžu aj nové kľúčové informácie o jednotlivých dôchodkových fondoch, ktoré nahrádzajú pôvodné informačné prospekty," dodalo ministerstvo.