< sekcia Ekonomika

M.ŠEFČOVIČ: Najdôležitejšou výzvou EK voči SR je vyrovnaný rozpočet

Maroš Šefčovič Foto: TASR/AP

Slovensku dáva Brusel sedem kľúčových odporučení ako udržateľnosť štátneho rozpočtu, daňového, dôchodkového systému, zamestnanosti mladých ľudí a zraniteľných skupín a kvality verejnej administratívy.

Brusel 30. mája (TASR) - Špecifické odporúčania Európskej komisie (EK) pre členské krajiny EÚ, ktoré boli dnes predstavené komisiou, a posolstvo o potrebe dobudovať hospodársku a menovú úniu sú podľa podpredsedu EK Maroša Šefčoviča reakciou na situáciu, ktorou dnes prechádzajú európske ekonomiky.

"Čo sa týka Slovenska, komisia uviedla sedem kľúčových odporúčaní," povedal Šefčovič. A dodal, že tieto sa týkajú predovšetkým udržateľnosti štátneho rozpočtu, daňového aj dôchodkového systému, zamestnanosti mladých ľudí a zraniteľných skupín a kvality verejnej administratívy.

Rozpočtový deficit


"Za také najdôležitejšie by som označil výzvy o tom, aby sa prijali opatrenia už v tomto roku, a aj na budúci rok, aby sa Slovensko dostalo na odporúčanú hranicu rozpočtového deficitu pod tri percentá HDP," uviedol slovenský eurokomisár.

Šefčovič upozornil, že medzi odporúčaniami EK pre Slovensko je aj zriadenie Fiškálnej rady a prijatie pravidiel na výdavkové stropy v štátnom rozpočte.

Lepší výber daní


K nemenej dôležitým výzvam patrí skvalitnenie výberu daní, kde Slovensko, podobne ako aj iné členské štáty únie, trpí veľkým výpadkom finančných zdrojov.

V oblasti zamestnanosti na Slovensku Európska komisia podľa jej podpredsedu cíti, že by bolo vhodné posilniť administratívnu kapacitu a skvalitniť služby pre nezamestnaných občanov. To znamená aj to, aby rady poskytované na úradoch práce boli adresnejšie a cielenejšie. Pre všetky vekové a sociálne kategórie uchádzačov o prácu. V tejto oblasti EK upozornila, že Slovensko dlhodobo trpí slabšou zamestnanosťou žien, pričom medzi odporúčania komisie patrí aj zlepšenie poskytovania starostlivosti o deti, napríklad zvýšenie počtu miest v jasliach.

Podpora zamestnanosti mladých


"Pozitívne boli vnímané v prípade Slovenska opatrenia na preprogramovanie niektorých eurofondov na podporu zamestnanosti mladých. To bude potrebné spojiť so zvýšením kvality vzdelávania a odbornej prípravy ľudí pre pracovný trh," povedal Šefčovič.

Podpredseda EK ocenil, že v rámci tohoročného hodnotenia krajín Slovensko určite nepatrilo medzi najhorších, dokonca ani v rovine makroekonomickej nerovnováhy, kde boli konštatované nedostatky v prípade 12 členských krajín EÚ. EK vo februári tohto roku určila 12 krajín, v prípade ktorých je potrebné vykonať dôkladnejšiu ekonomickú analýzu, aby bolo možné zistiť, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy, alebo či hrozí ich vznik. Týmito členskými krajinami sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.