< sekcia Ekonomika

Oddelenie rozvoja analyzuje prekážky v zhodnocovaní brownfieldov

Na snímke minister dopravy, Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian

Brownfieldy zhoršujú kvalitu mestského prostredia, prinášajú zhoršenie sociálneho prostredia a sú prekážkou prirodzeného vývoja zastavaného územia.

Bratislava 9. júna (TASR) - Analyzovaním prekážok v zhodnocovaní tzv. brownfieldov, nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest, sa v súčasnosti zaoberá oddelenie mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR. TASR o tom informoval rezort.

MDV SR považuje systematické zhodnocovanie týchto území za účinný prístup k udržateľnému rozvoju miest. "Vyplýva to aj z Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030, ktorú schválila vláda v roku 2018. Materiál vzišiel z dielne ministerstva, ale na jeho príprave sa podieľalo množstvo odborníkov," konštatovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Koncepcia sa venuje aj brownfieldom, pretože zhoršujú kvalitu mestského prostredia, prinášajú zhoršenie sociálneho prostredia, sú prekážkou prirodzeného vývoja zastavaného územia a môžu byť aj environmentálnym ohrozením.

"Na druhej strane zanedbané plochy a územia v intravilánoch miest predstavujú aj významnú devízu, sú územnou rezervou s potenciálom opätovného využitia. Ich revitalizáciou je tiež možné predísť zbytočnému rozširovaniu zastavaného územia," uviedla hovorkyňa.

V predchádzajúcich mesiacoch sa uskutočnil dotazníkový prieskum, ktorý ukazuje na dôležitosť tejto témy. Pozitívne naň reagovalo 8 vyšších územných celkov a 114 zo 140 oslovených miest. Dotazníkový prieskum je v štádiu spracovávania. Jeho výsledky budú zverejnené a závery budú použité pri ďalšej práci, uzatvára ministerstvo.