Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Ekonomika

Mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb

Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prvým cieľom návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb.

Bratislava 5. mája (TASR) - Mestá a obce budú môcť vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb. Počíta s tým novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Prvým cieľom návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami 'závadnými', ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Druhým cieľom predloženého návrhu zákona je formulačné spresnenie zákona na účel odstránenia výkladových nejasností.

Predkladatelia v dôvodovej správe uviedli, že v súčasnosti nemajú obce priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzajú v dezolátnom stave. Hromadí sa v nich komunálny odpad, zdržiavajú sa v nich ľudia bez domova. "Tieto stavby sú nielen neestetické, ale neraz predstavujú hrozbu pre okolité nehnuteľnosti, motorové vozidlá zaparkované v ich blízkosti či chodcov. Rovnako môžu spôsobovať problémy z ekologického, hygienického či protipožiarneho hľadiska," konštatovali predkladatelia.

Tvrdia, že najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb. "Návrh zákona upravuje koeficient ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10 budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení. Ten ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb. Súčasne sa navrhuje, že zvýšenú daň z tzv. schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát vyzvaný," dodali predkladatelia.

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Petra Cmoreja (SaS) sa zároveň doplnilo, že koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno rovnako ako samotnú sadzbu dane zaviesť, zmeniť alebo zrušiť len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Dôvodom je, aby správca dane neuplatňoval rôzny režim pre tú istú stavbu počas roka.

Účinnosť je stanovená na 15. júna 2022.