< sekcia Ekonomika

Mesto Nitra si vezme na investície úver deväť miliónov eur

Nitra. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa primátora Mareka Hattasa majú byť peniaze z úveru rozdelené do troch kapitol.

Nitra 12. novembra (TASR) – Mesto Nitra si vezme úver v hodnote deväť miliónov eur. Slúžiť má na financovanie investičných akcií mesta v priebehu rokov 2021 až 2022. Prijatie úveru schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Podľa primátora Mareka Hattasa majú byť peniaze z úveru rozdelené do troch kapitol. „Je to dopravná infraštruktúra vrátane ciest, chodníkov, parkovania, kde je suma 4.000.000 eur, voľnočasová, kultúrna a športová infraštruktúra so sumou 2.500.000 eur a na verejné priestranstvá, starostlivosť o životné prostredie a zeleň má ísť 2.500.000 eur,“ povedal Hattas.

V rámci týchto priorít počíta mesto s 19 väčšími investičnými akciami. Je medzi nimi napríklad výstavba lávky pre peších ponad železnicu, revitalizácia detských ihrísk, investície do komunikácií a verejných priestranstiev, modernizácia mestského kúpaliska, predĺženie pešej zóny, budovanie infraštruktúry v mestských častiach, výstavba novej plavárne či nových lokálnych centier na sídliskách, alebo parkovacia politika.

Primátor zároveň zdôraznil, že mesto pamätá na investície aj do ďalších oblastí života, tie však chce financovať z iných peňazí. „Treba povedať, že školská infraštruktúra bude financovaná z vlastných zdrojov a z fondov Európskej únie. Veríme, že aj výstavba kanalizácie bude v štruktúre dotácií z európskych fondov, ktoré bude môcť čerpať aj samospráva alebo podniky,“ vysvetlil.

Rozprava o novom úvere bola pomerne búrlivá. Viacerí poslanci vyčítali koalícii, že zadlžuje mesto a o návrhu priorít sa dostatočne nerokovalo, takže nie sú správne určené. „Dnes zadlžujeme budúcnosť! To kam vedieme toto mesto? Ak by sme prehodnotili tie priority, tak by sme možno prišli na to, že aj kanalizácia je pre život veľmi potrebná. Od roku 2021 je zákonná povinnosť, že všetky nehnuteľnosti vybavené sieťou treba odkanalizovať. My absolútne nejdeme touto cestou a ja si myslím, že tento problém by sa nemal neustále zametať pod koberec. V Nitre máme minimálne v štyroch mestských častiach nedobudovanú kanalizáciu,“ pripomenul poslanec Miroslav Gut.

Podľa poslankyne Marty Rácovej sa pri plánovaných investíciách zabudlo na výbory mestských častí, ktoré by na dva roky mali pre svoje potreby dostať po 100.000 eur. Podľa Rácovej ide o veľmi malú sumu. „Vy ste jednoducho oklieštili rozvoj mestských častí a financie ste presunuli na celomestské akcie. Čo má občan z toho, keď vy tu snívate a on má zlý chodník, nemá cestu alebo spomínanú kanalizáciu? Najprv si treba stanoviť priority a povedať si, čo je pre mesto dôležité,“ skonštatovala Rácová.

Viceprimátor Daniel Balko poslancom pripomenul, že deväťmiliónový úver nemá slúžiť iba na čiastkové investície, ale na celkový rozvoj a modernizáciu mesta. „Nitra, ktorá je krajským mestom, stráca svoju tvár. Preto považujem za veľmi významné, že sa časť úverov dáva na akcie, ktoré sú v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo znamená, že nevznikli včera a od stola. Je tiež dôležité, že financie idú na také akcie, ktoré by mohli zmeniť to dlhodobé vákuum, ktoré sme mali v Nitre. Chceme začať meniť tvár mesta. Treba brať úver ako jeden z nástrojov, ktoré má mesto na to, aby sa začali riešiť dlhodobo odkladané problémy,“ dodal Balko.

Celková zadlženosť mesta podľa hlavnej kontrolórky Dariny Keselyovej neprekročí ani po čerpaní deväťmiliónového úveru zákonom povolenú 60-percentú zadlženosť. „Celkový dlh mesta k 30. októbru, pri zarátaní všetkých zatiaľ nevyčerpaných zazmluvnených úverov, je na úrovni 35,64 percenta. Pri započítaní navrhovaného úveru vo výške deväť miliónov eur bude zadlženosť mesta vo výške 48,20 percenta, pričom mesačné splátky istiny budú vo výške 75.000 eur, čo predstavuje ročne 900.000 eur, počnúc rokom 2023,“ informoval mestský úrad.