< sekcia Ekonomika

Prešov vlani hospodáril so schodkom 6,2 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Celkové záväzky mesta predstavovali k 31. decembru 2020 sumu 35,95 milióna eur vrátane rezerv, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy a bankových úverov.

Prešov 23. júna (TASR) – Prešov minulý rok hospodáril so schodkom vo výške 6,21 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý v stredu na svojom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo.

Príjmy rozpočtu dosiahli 86,66 milióna eur a výdavky 92,87 milióna eur. Po zarátaní finančných operácií vrátane účelových dotácií a nevyčerpaného bankového úveru predstavoval zostatok zdrojov 8,16 milióna eur.

Zo zostatku disponibilných zdrojov po vylúčení účelových dotácií ostalo pre finančné usporiadanie 5,64 milióna eur. Poslanci zároveň schválili presun tejto sumy do rezervného fondu. Účelové dotácie a ostatné účelové zdroje v sume 2,32 milióna sa presúvajú v prospech príjmových finančných operácií a ich použitie vo výdavkovej časti tohtoročného rozpočtu.

Celkové príjmy vrátane rozpočtových organizácií boli v roku 2020 vo výške 104,5 milióna eur, čo bolo o 11 miliónov viac ako v roku 2019. Celkové výdavky boli na úrovni 96,37 milióna eur, pričom medziročný nárast spotrebovaných finančných prostriedkov predstavuje 13,45 milióna eur.

„Príjmy boli naplnené hlavne vďaka príjmovým finančným operáciám, čo je dlhodobo neudržateľný stav, je potrebné pravidelne prehodnocovať výdavkovú časť a reálne príjmy mesta a mesto nezadlžovať ďalej do budúcna,“ uviedol v stanovisku k záverečnému účtu hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst.

Celkové záväzky mesta predstavovali k 31. decembru 2020 sumu 35,95 milióna eur vrátane rezerv, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy a bankových úverov.