Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. október 2023Meniny má Levoslav
< sekcia Ekonomika

Mezenská chce novelou zákona zvýšiť ochranu zraniteľných spotrebiteľov

Helena Mezenská Foto: TASR/Martin Baumann

Poslankyňa zároveň navrhuje povinné zníženie súdnych trov vo všetkých drobných sporoch, v ktorých trovy prevyšujú sumu pohľadávky.

Bratislava 6. septembra (TASR) – Viacero zmien v prospech spotrebiteľov na Slovensku navrhuje poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská (OĽaNO) v novele zákona o ochrane spotrebiteľa. Návrhom, ktorý predkladá na septembrovú schôdzu parlamentu, zavádza pojem zraniteľného spotrebiteľa, upravuje proces reklamácie či konania súvisiace s plnením peňažných pohľadávok.

„Cieľom návrhu zákona je poskytnutie zvýšenej ochrany tým skupinám obyvateľstva, ktoré sú v spotrebiteľských vzťahoch obzvlášť náchylné podľahnúť rôznym zavádzajúcim praktikám obchodníkov, pričom znášanie ekonomických dôsledkov neférových obchodných praktík im neraz znemožňuje zabezpečenie základných životných potrieb,“ zdôvodňuje poslankyňa v novele.

Zákon zavádza pojem zraniteľného a priemerného spotrebiteľa. Zraniteľným spotrebiteľom majú byť ľudia ťažko zdravotne postihnutí, osoby v dôchodkovom veku a mladšie ako 15 rokov, poberatelia dávky v hmotnej núdzi a ľudia s nižším ako stredným vzdelaním. Za priemerného spotrebiteľa označuje osobu, ktorá je bežne informovaná a primerane pozorná a obozretná.

Právna norma tiež sfunkčňuje proces reklamácie, ktorej úspešné uplatnenie je podľa Mezenskej v praxi bez ochoty predávajúceho veľmi ťažko dosiahnuteľné. Poslankyňa preto presadzuje voľný výber znalca spotrebiteľom v prípadoch, keď bola reklamácia zamietnutá bez odborného posúdenia, a zároveň, aby náklady na takéto odborné posúdenie znášal výlučne predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia.

Používanie nekalých obchodných praktík považuje Mezenská za jeden z najpálčivejších problémov spotrebiteľského prostredia. Ako upozorňuje, dnes možno spotrebiteľskú zmluvu označiť za neplatnú iba vtedy, keď obchodník okrem použitia nekalej praktiky do nej zakomponuje neprijateľnú zmluvnú podmienku. Ak by v parlamente prešiel jej návrh, celá zmluva by bola neplatná už v prípade, ak bola uzatvorená s použitím nekalej obchodnej praktiky.

„Návrh zákona je zároveň reakciou na rastúci počet nesplatených pohľadávok, o ktorých sa povinní prvýkrát dozvedia až prostredníctvom doručeného návrhu na začatie súdneho konania alebo upovedomenia o začatí exekúcie,“ vysvetľuje poslankyňa. Z toho dôvodu by chcela zaviesť povinnosť vyzvať dlžníka na dobrovoľné splnenie záväzku s využitím inštitútu predsúdnej alebo predexekučnej výzvy.

Mezenská zároveň navrhuje povinné zníženie súdnych trov vo všetkých drobných sporoch, v ktorých trovy prevyšujú sumu pohľadávky. V súčasnosti majú totiž súdy len možnosť neprimerané trovy znižovať, a nie vždy sa tak deje. Klesnúť by mala aj výška náhrad trov drobnej exekúcie. V prípadoch, keď je dlžníkom zraniteľný spotrebiteľ, by sa zase znížila odmena súdneho exekútora o polovicu.