Quantcast
< sekcia Ekonomika

Ministerstvo financií pripravuje nový centrálny ekonomický systém

Foto: TASR/AP

Dáta by mohli ukázať aj mieru obsadenosti budov vo vlastníctve štátu a efektivitu vykonanej rekonštrukcie budovy štátu.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR aktuálne pracuje na príprave nového účtovno-evidenčného informačného systému "Centrálny ekonomický systém", ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ). Tento systém by mohol zodpovedať otázky hospodárnosti využívania budov, v ktorých sídlia štátne inštitúcie, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) minulý týždeň. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu financií.

V novom systéme, ktorý avizuje MF, sa budú zbierať údaje o spotrebe energií, nákladoch na prevádzku budov vo vlastníctve štátu, počte zamestnancov v budove vo vlastníctve štátu, príjmoch plynúcich z prenájmu štátneho majetku a o nákladoch štátu za používanie majetku iných vlastníkov.

Spracovaním dát sa bude podľa MF dať napríklad zistiť, aké sú náklady na jeden štvorcový meter (m2) plochy alebo na zamestnanca v štátnej budove, či aké sú náklady na zamestnanca v budove prenajímanej štátnou organizáciou vo vlastníctve inej osoby. Dáta by takisto mohli ukázať aj mieru obsadenosti budov vo vlastníctve štátu a efektivitu vykonanej rekonštrukcie budovy štátu.

"Takto získané dáta môžu byť predmetom porovnávania medzi podobnými nehnuteľnosťami, ako aj vyhodnocovania efektivity správy majetku štátu alebo hospodárnosti užívania cudzieho majetku. Na základe plánovanej integrácie informačných systémov Centrálna evidencia majetku a novo vyvíjaného Centrálneho ekonomického systému sa dosiahne automatizovaný prehľad o výnosoch a nákladoch na prevádzku majetku štátu a prevádzku majetku vo vlastníctve iných osôb v používaní štátnych organizácií," skonštatoval tlačový odbor.

MF poznamenalo, že Centrálna evidencia majetku zatiaľ umožňuje prehľad o množstve, štruktúre a miere užívania majetku štátu a majetku iných vlastníkov užívaných štátnymi organizáciami. Nový systém by tak poskytol relevantné dáta o nákladoch a výnosoch všetkého majetku štátu - teda nielen budov, ale aj pozemkov, bytov, nebytových priestorov - ako aj o nákladoch za používanie majetku vo vlastníctve iných osôb.

Nový systém plánuje MF SR spustiť v troch fázach - v januári 2023, 2024 a 2025. "Predpokladáme, že sa doňho zapojí až 180 rôznych organizácií," uzavrel tlačový odbor.

NKÚ sa v nedávnej analýze pozrel na vlastné sídla štátnych inštitúcií v Bratislave a na to, či sú nájmy niektorých úradov či ministerstiev v komerčných budovách dostatočne hospodárne. Kontrolóri dospeli k záveru, že Slovensko potrebuje prijať celoštátnu stratégiu a vytvoriť špecializovaný útvar, ktorý by zabezpečoval napríklad správu kancelárskych budov efektívne a hospodárne. Na príklade nedávneho presťahovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR z vlastnej chátrajúcej budovy do komerčného objektu s vysokým nájomným kontrolóri ilustrovali, ako sa situácia nemá riešiť. Štátni kontrolóri poukázali aj na nevyužitý potenciál evidencie štátneho majetku.