Quantcast
< sekcia Ekonomika

MF: Schodok štátneho rozpočtu sa v septembri znížil na 1,319 mld. eur

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo financií SR na Štefanovičovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 milióna eur.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra schodok vo výške 1,319 miliardy eur, čo je oproti augustu pokles schodku o 198 miliónov eur. V medziročnom porovnaní vzrástli príjmy štátneho rozpočtu o 1,975 miliardy eur alebo o 17,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 764,2 milióna eur (-4,9 %). Deficit rozpočtu tak medziročne klesol o 2,739 miliardy eur, informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,852 miliardy eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach. Výber dane z pridanej hodnoty (DPH) sa zvýšil o 870 miliónov eur, daň z príjmov právnických osôb o 792,8 milióna eur a spotrebné dane o 138,3 milióna eur. Pri dani vyberanej zrážkou bol prínos vo výške 25,3 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 22,2 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií došlo podľa MF k medziročnému nárastu o 7,4 milióna eur a naopak, pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 10,1 milióna eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 milióna eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 41,9 milióna eur, a príjmy z dividend medziročne klesli o 99 miliónov eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 242,3 milióna eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 52 miliónov eur a iných nedaňových príjmov vo výške 189,8 milióna eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o 1,1 milióna eur, pričom kapitálové príjmy medziročne klesli o 600.000 eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 371,9 milióna eur. Prostriedky v rámci plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 26,7 milióna eur, s čím súvisia výdavky na DPH na úrovni 1,5 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 91,6 milióna eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 33,2 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 58,3 milióna eur. Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 496,5 milióna eur a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 850,9 milióna eur.