Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. máj 2024Meniny má Bernard
< sekcia Ekonomika

MF: Štát môže na dotáciách efektívnejšie využiť minimálne 370 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Najviac dotácií ide do energetiky, už pred energetickou krízou to bolo vyše 800 miliónov eur ročne.

Bratislava 1. marca (TASR) - Z takmer 1,5 miliardy eur, ktoré dá štát ročne na dotácie, by sa dalo efektívnejšie využiť minimálne 370 miliónov eur. Vyplýva to z odporúčaní revízie výdavkov, ktorú vypracovali analytické jednotky rezortu financií - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a Inštitút finančnej politiky (IFP). V stredu o nej informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.

Dokument hodnotí dotácie vo výške 1,46 miliardy eur ročne. Táto suma predstavuje 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a 3,5 % verejných výdavkov Slovenska. Dotácie sa poskytujú vo forme verejných výdavkov (876 miliónov eur), daňových úľav (471 miliónov eur) alebo znížených poplatkov (116 miliónov eur).

Podľa rezortu financií ide o prvý prehľad všetkých dotácií poskytovaných štátom. "Snažili sme sa identifikovať, ktoré dotačné schémy nefungujú najlepšie a mali by sa zrušiť. Tiež sme sformulovali opatrenia pre ostatné schémy, ktoré sú opodstatnené, ale potrebujú vylepšenie," vysvetlil riaditeľ ÚHP Martin Haluš.

V existujúcej podobe tak revízia navrhuje ponechať schémy v hodnote 630 miliónov eur. Programy za 291 miliónov eur odporúča zrušiť a vyplácanie ďalších 80 miliónov eur navrhuje pozastaviť, kým sa nepreukáže ich opodstatnenosť, alebo kým sa nezmenia podmienky vyplácania. Ostatné schémy je potrebné upraviť a zvýšiť ich efektívnosť.

Najviac dotácií ide do energetiky, už pred energetickou krízou to bolo vyše 800 miliónov eur ročne. Opodstatnenosť podľa revízie výdavkov stratila podpora výroby elektriny z domáceho uhlia za 117 miliónov, ako aj 40-miliónová kompenzácia podnikom za tarifu za prevádzkovanie systému.

Štátna podpora športu dosahuje 110 až 150 miliónov eur ročne, pričom tieto výdavky sa v posledných rokoch viac ako zdvojnásobili. Za účelom podporovať najmä infraštruktúru vznikol Fond na podporu športu s ročnou alokáciou okolo 20 miliónov eur. Revízia odporúča podmieniť ďalšie vyplácanie príspevkov tým, že sa vyčerpajú nahromadené rezervy.

Slovenské pôdohospodárstvo je dotované najmä zo zdrojov EÚ sumou takmer 600 miliónov eur. Podpora zo štátneho rozpočtu dosahuje v priemere 64 miliónov eur ročne. Často má formu plošných kompenzačných schém, ktoré podľa hodnotenia nedostatočne motivujú prijímateľov k efektivite. Revízia spomína napríklad Zelenú naftu, odporúčaním je schému pozastaviť a upraviť jej podmienky. Navrhuje tiež zrušiť netransparentnú podporu potravinárom za vypĺňanie dotazníkov.

Pri kultúre navrhuje revízia väčšinu dotačných schém ponechať a upraviť. Chýbajú im totiž explicitne stanovené ciele a vhodné ukazovatele na meranie výsledkov. Celková výška dotácií na kultúru sa pohybuje okolo 60 miliónov eur ročne.

Dotácie a daňové výdavky na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu dosahujú v priemere 86 miliónov eur. Revízia odporúča zamerať existujúcu podporu vo forme superodpočtu nákladov výskumu a vývoja viac na malé a stredné podniky. Opatrenie teraz využívajú najmä veľké firmy. Zároveň navrhuje zrušiť patentbox, ktorý sa v praxi prakticky nevyužíva.

Dotácie v cestovnom ruchu dosahujú v priemere 46 miliónov eur ročne. Okrem nich smeruje približne 20 miliónov eur na propagáciu krajiny prostredníctvom organizácie Slovakia Travel. Revízia odporúča znížiť jej rozpočet na porovnateľnú úroveň so zahraničnými agentúrami na podporu turizmu. Oproti nim má podľa hodnotenia v pomere k veľkosti sektora dvakrát vyšší rozpočet.