< sekcia Ekonomika

Rezort hospodárstva: Hodnotiť možné dosahy brexitu na SR je predčasné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pre SR bude však prioritou čo najmenšie colné zaťaženie a eliminácia všetkých netarifných obchodných prekážok pri exportne a importne významných tovaroch.

Bratislava 4. marca (TASR) - Vzhľadom na to, že oficiálne rokovania o vystúpení Veľkej Británie z EÚ sa ešte nezačali, hodnotiť možné dosahy brexitu na hospodárstvo Slovenskej republiky je predčasné. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.

Prvé konkrétne dosahové analýzy bude podľa neho možné urobiť až po vyjasnení formy a úrovne budúcej spolupráce medzi EÚ a Veľkou Britániou. Vláda Veľkej Británie v tzv. Bielej knihe o vystúpení z EÚ síce počíta s vytvorením zóny voľného obchodu s EÚ, avšak výsledné usporiadanie vzájomných vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou bude závisieť od veľkého množstva faktorov a bude výsledkom intenzívnych rokovaní.

"Ministerstvo hospodárstva SR z tohto dôvodu počíta s viacerými možnými scenármi vývoja. Každopádne však v rámci negociácií o usporiadaní budúcich vzťahov medzi Veľkou Britániou a EÚ bude pre SR prioritou čo najmenšie colné zaťaženie a eliminácia všetkých netarifných obchodných prekážok pri exportne a importne významných tovaroch," informoval.

Upozornil zároveň, že Veľká Británia patrí tradične medzi najvýznamnejších obchodných partnerov SR. V roku 2015 dosiahol export SR do Veľkej Británie 3,7 miliardy eur, čo znamená 7. miesto spomedzi všetkých exportných partnerov. V tom istom roku dosiahol import z Veľkej Británie do SR hodnotu 1 miliardu eur, čo z Veľkej Británie robí 12. najvýznamnejšieho importného partnera SR.

"Export SR do Veľkej Británie pritom v posledných rokoch výrazne prevyšoval hodnoty importov z tejto krajiny. Kontinuálny trend pozitívnej obchodnej bilancie medzi SR a Veľkou Britániou pozorujeme od roku 2004, keď SR vstúpila do EÚ. Odvtedy sa obchodný obrat medzi SR a Veľkou Britániou zvýšil takmer 4,5-násobne, z toho export viac ako 5,6-násobne a import takmer 2,5-násobne," podčiarkol.

Zdôraznil, že v kontexte rokovaní o brexite preto MH SR považuje za veľmi dôležité zabezpečiť bezproblémové obchodovanie s tými tovarmi, ktoré najvýraznejšou mierou prispievajú k viac ako desaťročnému rastu vzájomného obchodu medzi SR a Veľkou Britániou. "Z hľadiska exportu sú to predovšetkým automobily a výrobky automobilového a elektrotechnického priemyslu," spresnil.

"Túto potrebu ešte zdôrazňuje rozhodnutie automobilky Jaguar Land Rover (JLR) umiestniť výrobný závod v SR, keďže práve automobily z portfólia tejto značky sú na trhu Veľkej Británie považované za výborne etablované. Z hľadiska dovozu do SR ide predovšetkým o medziprodukty a súčiastky pre slovenský automobilový priemysel, nerastné suroviny a lieky," doplnil hovorca rezortu hospodárstva.

Poznamenal, že Veľká Británia predstavuje pre SR aj významného partnera v oblasti priamych zahraničných investícií (PZI). "Z hľadiska celkového stavu PZI v SR patrila v roku 2015 Veľkej Británii 15. pozícia. Vplyvom nových investícií automobilky JLR sa podiel Veľkej Británie na stave, aj príleve PZI do SR v budúcnosti určite zvýši," dodal Stano.