< sekcia Ekonomika

Spotreba zemného plynu dosiahla vlani takmer 4,8 mld. metrov kubických

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Informovalo Ministerstvo hospodárstva SR v Správe o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2015.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Spotreba zemného plynu v SR dosiahla vlani takmer 4,8 miliardy metrov kubických (m3). Na celkovú spotrebu plynu mal vplyv najmä charakter zimy, ktorá sa zaradila medzi doteraz najteplejšie. Informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Správe o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2015. Predvlani sa v SR spotrebovalo 4,3 miliardy m3 plynu.

Približne 98 % vlaňajšej domácej spotreby plynu tvoril import. Domáca ťažba zemného plynu v roku 2015 dosiahla 86 miliónov m3. "V dlhodobom horizonte sa predpokladá pokračovanie ťažby zemného plynu zo súčasných zdrojov s klesajúcim trendom. Zmeny do tohto trendu môžu priniesť len novoobjavené ložiská, ťažené objemy však budú závisieť od rozsahu, charakteru a lokalizácie prípadných nových ložísk. Nezanedbateľným faktorom bude aj ekonomická náročnosť ťažby z takýchto ložísk," zdôraznil rezort hospodárstva.

Trh s plynom na Slovensku je podľa správy reálne otvorený od roku 2009, kedy svoju činnosť v oblasti dodávky zemného plynu priemyselným odberateľom začalo viacero spoločností. Od roku 2011 začali energetické spoločnosti dodávať zemný plyn aj odberateľom plynu v domácnostiach.

Najväčší podiel na slovenskom trhu so zemným plynom si udržal aj v roku 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP). Ostatní dodávatelia plynu pokračovali v rozvoji svojich obchodných aktivít a získavaní zákazníkov, pričom aj vlani sa zvýšil celkový podiel tzv. alternatívnych dodávateľov plynu na trhu.

Trend znižovania podielu najvýznamnejšieho dodávateľa na dodávkach plynu koncovým odberateľom pokračoval aj vlani, svoje aktivity na trhu s plynom rozvíjali spoločnosti RWE Gas Slovensko, s. r. o., Košice, Elgas, s. r. o., Považská Bystrica, SHELL Slovakia, s. r. o., Bratislava, VNG Slovakia, spol. s r. o., Bratislava a Lumius Slovakia, s. r. o., Žilina. Dodávku plynu uskutočňovali aj ďalšie spoločnosti, ako napríklad ČEZ Slovensko, s. r. o., Bratislava, Magna Energia, a. s., Piešťany, ZSE Energia, a. s., Bratislava, MET Slovakia, a. s., Bratislava, Slovakia Energy, s. r. o., Bratislava a ďalšie.