Quantcast
< sekcia Ekonomika

Michalovce bude v roku 2022 realizovať len už schválené projekty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Schodok medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami vo výške takmer 2,32 milióna eur chce samospráva vyrovnať kladným rozdielom finančných operácií.

Michalovce 29. novembra (TASR) – Mesto Michalovce bude v roku 2022 realizovať len tie investičné aktivity, na ktoré už získalo dotácie z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. Výnimkou je plánovaná rekonštrukcia stráňanského mosta, ktorý je v havarijnom stave. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia COVID-19, ktorá naďalej nepriaznivo ovplyvňuje procesy verejnej správy a má negatívne dosahy na príjmy, život a fungovanie samosprávy. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom pondelkovom zasadnutí.

"Rozpočet mesta na rok 2022 je zostavený na nevyhnutné činnosti a procesy vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu, ktoré musia byť zabezpečené, aj keď ráta napr. s kultúrnymi a športovými aktivitami," uvádza dôvodová správa k mestskému rozpočtu.

Medzi investičnými akciami, ktoré tak michalovská samospráva plánuje na budúci rok realizovať, nechýba rekonštrukcia a modernizácia mestskej plavárne rozpočtovaná na viac ako tri milióny eur, ktorej príprava sa pre pandémiu nového koronavírusu oddialila. Patrí medzi ne i rekonštrukcia Kostolného námestia, ktorú bude samospráva spolufinancovať sumou 940.000 eur či rekonštrukcia mosta Stráňany s predpokladaným rozpočtom vo výške 890.000 eur. V roku 2022 tiež mesto predpokladá čerpať výdavky vo výške takmer 1,2 milióna eur v rámci projektu "Zvýšenie miery zhodnocovania komunálneho odpadu so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad", za približne 200.000 eur chce doplniť zeleň v rekonštruovanom parku Kerta. Vzhľadom na avizované 30-percentné zvýšenie výdavkov na realizáciu výstavby tretej etapy skládky komunálneho odpadu Žabany investuje mesto na tento projekt v budúcom roku len sumu 15.000 eur, ktorá má slúžiť na vypracovanie realizačného projektu.

Schodok medzi bežnými a kapitálovými príjmami (viac ako 40,1 milióna eur) a výdavkami (viac ako 42,4 milióna eur) vo výške takmer 2,32 milióna eur chce samospráva vyrovnať kladným rozdielom finančných operácií. Ich príjmami majú okrem iných byť financie z úveru, ktorého prijatie schválil mestský parlament v novembri 2020, a to vo výške 3.337.000 eur, rezervný fond v sume 815.000 eur a tiež získané nepoužité účelové zdroje minulých období.