Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. máj 2024Meniny má Zina
< sekcia Ekonomika

Miestne akčné skupiny sú znepokojené vývojom v PPA

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

NS MAS podľa predsedu Škultétyho dlhodobo upozorňuje na neúmerne dlhé lehoty kontrol predkladaných projektov, meškanie a zbytočnú byrokratizáciu jednotlivých procesov nad rámec európskej legislatívy.

Bratislava 30. januára (TASR) - Národná sieť (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) SR, ktorá združuje 60 MAS z celého Slovenska, je znepokojená vývojom v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Uviedol to Štefan Škultéty, predseda NS MAS SR. Agrorezort sľubuje zazmluvňovanie schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s PPA už budúci mesiac.

"Na základe medializovaných informácií a najmä vlastných skúseností sme presvedčení, že PPA urýchlene potrebuje konsolidáciu v podobe zníženia miery byrokracie a personálneho posilnenia odborov venujúcich sa kontrole žiadostí," vyhlásil Škultéty.

NS MAS podľa neho dlhodobo upozorňuje na neúmerne dlhé lehoty kontrol predkladaných projektov, meškanie a zbytočnú byrokratizáciu jednotlivých procesov nad rámec európskej legislatívy. Ani po opakovaných požiadavkách na vedenie PPA a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa podľa nej situácia nezlepšuje.

Upozornil, že medializované informácie o reálnej hrozbe zrušenia akreditácie agentúry a ďalšom neúspešnom pokuse vybrať nového generálneho riaditeľa PPA vyvolávajú vo vidieckych komunitách na Slovensku veľké obavy.

"Chceme v tejto súvislosti dôrazne pripomenúť, že PPA zabezpečuje okrem vyplácania dôležitých priamych platieb pre poľnohospodárov aj financovanie projektov najmä pre samosprávy, podnikateľov, občianske združenia, cirkvi, urbariáty, vlastníkov lesov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske subjekty," zdôraznil Škultéty.

Problémy spojené s ich neúmerne dlhou kontrolou a pomalým zazmluvňovaním žiadateľov vytvárajú podľa neho riziko nedočerpania finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť rozvoju vidieka. Z doteraz zverejnených informácií nie sú zrejmé dopady na MAS.

Podčiarkol, že MAS implementujú projekty inovatívnou metódou Leader, ktorá je povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV), na viac ako 80 % územia Slovenska. Realizácia prístupu Leader mešká, čo spôsobuje najmä nepružnosť PPA a personálne poddimenzované oddelenie kontroly. Ak nedôjde v krátkom čase k riešeniu týchto problémov, reálne hrozí nevyčerpanie časti financií, čím bude ohrozená aj realizácia celkového PRV s alokáciou 1,55 miliardy eur.

Súčasná kritická situácia a reálne skúsenosti pri implementácii programu Leader podľa neho vyvolávajú oprávnené obavy o ďalší rozvoj vidieckych oblastí, ktoré sú konfrontované veľkými investičnými dlhmi. Možnosť uchádzať sa o financie prostredníctvom MAS býva pre mnohé samosprávy, združenia či podnikateľov jedinou príležitosťou na modernizáciu, inováciu, udržanie výroby či rozvojové aktivity.

"Preto opätovne žiadame o urýchlené riešenie problémov v PPA so zreteľom na zrýchlenie procesov, odstránenie zbytočnej byrokracie a zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov pre žiadateľov vidieckych komunít na Slovensku," dodal Škultéty.

"Agrorezort venuje náležitú pozornosť urýchleniu implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou ako jedného z opatrení PRV SR na roky 2014 až 2020," uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na NS MAS.

PPA podľa MPRV v súčasnosti intenzívne pracuje na racionalizácii a úpravách procesov zameraných na urýchlenie vyhodnocovania a kontrahovania žiadostí o NFP v podopatrení 19.2. "PPA v spolupráci s riadiacim orgánom PRV SR pripravuje záväzný harmonogram vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.2., ktorý odzrkadľuje identifikované problematické oblasti, či už na strane PPA, MAS alebo samotných žiadateľov," spresnilo agroministerstvo.

Kroky a zjednodušenie procesov budú podľa MPRV predstavené aj na plánovanom stretnutí s NS MAS, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia riadiaceho orgánu PRV SR a PPA. Témami budú "najčastejšie chyby MAS v rámci implementácie". "K zazmluvňovaniu schválených žiadostí o NFP pristúpi PPA počas februára 2021," dodalo MPRV SR.