Quantcast
< sekcia Ekonomika

Ministerstvo financií chce zvýšiť transparentnosť mimovládok

Na archívnej snímke minister financií Eduard Heger. Foto: TASR - Martin Baumann

V súlade s etickým kódexom pre mimovládne organizácie je podľa rezortu financií potrebné, aby boli mimovládne organizácie otvorené a prístupné verejnej kontrole.

Bratislava 1. februára (TASR) – Účtovné závierky všetkých právnických osôb by sa mali zverejňovať vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Súčasne by sa v sektore mimovládnych neziskových organizácií mala zvýšiť transparentnosť. Dosiahnuť by to chcelo Ministerstvo financií (MF) SR pripravovanou novelou zákona o účtovníctve. Predbežná informácia o návrhu zákona bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli slov-lex.

Cieľom pripravovanej právnej normy je podľa rezortu financií posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke. Zároveň sa má stransparentniť sektor "mimovládok" v záujme informovania verejnosti a členov organizácií o činnosti, finančných zdrojoch a ich použití neziskovou organizáciou.

"Touto zmenou sa tiež umožní využiť informácie z registra na podporu adresných opatrení a uľahčenie spracovania a analýz účtovných závierok a vyhodnocovania finančnej kondície účtovných jednotiek, ako aj väčšia transparentnosť procesu pri poskytovaní dotácií, prostriedkov z európskych fondov alebo vo výberových konaniach pri verejnom obstarávaní," priblížilo MF v materiáli.

V súlade s etickým kódexom pre mimovládne organizácie je podľa rezortu financií potrebné, aby boli mimovládne organizácie otvorené a prístupné verejnej kontrole a informovali verejnosť o svojej práci, pôvode a použití svojich zdrojov. "Takýto zámer je možné dosiahnuť zverejnením účtovných dokumentov v registri," dodalo ministerstvo.

V záujme rozšírenia funkcionalít registra by podľa návrhu mali byť všetky účtovné jednotky povinné ukladať svoje účtovné dokumenty v elektronickej podobe. To by malo zjednodušiť postup pri ich ukladaní, ale aj odstrániť chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

V súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty právnické osoby podnikateľských právnych foriem a niektorých typov mimovládnych neziskových organizácií. Mimovládne neziskové organizácie môžu ukladať účtovné závierky do registra aj v listinnej podobe. "Táto možnosť spôsobuje nezanedbateľnú chybovosť pri ich spracovaní a ukladaní do registra, ako aj ukladanie nesprávnych vzorov účtovných závierok," upozornilo MF.