< sekcia Ekonomika

Ministerstvo investícií: Rozvoj regiónov bude prioritou eurofondov

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Podporu regiónov chceme v mnohom uchopiť inak, ako to bolo doteraz, zdôraznila Remišová.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Vicepremiérka a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí) vo štvrtok spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali online so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ministerka investícií a regionálneho rozvoja tiež diskutovala s predsedami samosprávnych krajov zo zoskupenia SK8. Predstavila návrh Partnerskej dohody SR, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

"Podporu regiónov chceme v mnohom uchopiť inak, ako to bolo doteraz. Zameriame sa na ich inovačný potenciál, ktorý môže priamo v území priniesť ľuďom lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu života," zdôraznila Remišová.

"Návrhu partnerskej dohody predchádzali tiež desiatky stretnutí so zástupcami krajov, miest aj obcí. Pozorne sme počúvali, aké sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú najviac investovať. Chcem im poďakovať za spoluprácu a súčinnosť pri tvorbe tohto strategického investičného plánu pre Slovensko," uviedla ministerka.

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil, že v novom programovom období sa posilní decentralizovaný prístup. Zástupcovia SK8 zdôraznili, že pre regióny je dôležitý aj rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry.

"Aktéri priamo v územiach budú mať pri rozdeľovaní eurofondov silnejší hlas ako doteraz, vďaka Integrovaným územným stratégiám, v ktorých si určia svoje priority. Ľudia v regiónoch vedia najlepšie, kde sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú nasmerovať eurofondy," povedala Remišová.

Priority partnerskej dohody sú podľa MIRRI rozdelené do piatich cieľov, a to Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa), Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa), Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa), Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa) a Kvalitný život v regiónoch (Európa bližšie k občanom).

Po rozhovoroch so ZMOS a SK8 bude podľa MIRRI ministerka Remišová na budúci týždeň rokovať o partnerskej dohode so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) aj s Radou vlády SR pre politiku súdržnosti. Následne bude partnerská dohoda zaslaná Európskej komisii, s ktorou sa začnú rokovania.